Những trường hợp chồng được chế độ thai sản khi vợ sinh con

Chủ đề   RSS   
 • #551884 15/07/2020

  Những trường hợp chồng được chế độ thai sản khi vợ sinh con

  Chế độ thai sản của chồng khi vợ sinh con luôn là mối quan tâm của nhiều lao động hiện nay. Chế độ và điều kiện hưởng thai sản được quy định tại Luật BHXH 2014.

  Có 02 trường hợp xảy ra đối với lao động nam có vợ sinh con:

  1. Lao động nam không đóng BHXH

  Luật BHXH 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản là là lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con (điểm e khoản 1 Điều 31)

  Như vậy lao động không đóng bảo hiệm xã hội, không đang trong thời gian đóng BHXH thì sẽ không được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con.

  2. Lao động nam đang đóng BHXH

  Tại điểm e khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con thuộc điều kiện được hưởng chế độ thai sản.

  Tuỳ từng trường hợp mà chế độ thai sản sẽ được áp dụng khác nhau đối với người lao động nam:

  - 05 ngày làm việc;

  - 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

  - Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

  - Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

  - Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

  - Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

  Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

  - Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

  Trên đây là những quy định về việc hưởng chế độ thai sản của chồng có vợ sinh con. Xem thêm chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội 2014 ngày 01/1/2016.

   
  1604 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #553039   28/07/2020

  Khi vợ sinh con, người chồng cũng được hưởng các chế độ thai sản tương đương như: hưởng trợ cấp một lần khi sinh con với mức trợ cấp 2.980.000đ/con. Khi nam giới nghỉ chăm con cũng sẽ có mức hưởng theo chế độ hưởng bảo hiểm xã hội.

   
  Báo quản trị |  
 • #575326   06/09/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1964)
  Số điểm: 14020
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 308 lần


  Những trường hợp chồng được chế độ thai sản khi vợ sinh con

  Về chế độ thai sản đối với lao động tại khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014, theo đó thời gian nghỉ thai sản của lao động nam được quy định như sau:

  "2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

  a) 05 ngày làm việc;

  b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

  c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

  d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con."

  Tùy theo từng trường hợp mà thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản của lao động nam đang đóng BHXH là khác nhau. Ngoài ra, chị có thể tham khảo các các trường hợp khác quy định tại khoản 4,5,6 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

  + Ngoài việc được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, lao động nam có thể được nhận trợ cấp một lần trong trường hợp chỉ có chồng tham gia BHXH hoặc vợ có tham gia nhưng không đủ điều kiện hưởng thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH (đã được bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH)

  "2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

  a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

  b) Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

  c) Trường hợp người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản này thì người cha được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội.

  d) Việc xác định thời gian 12 tháng trước khi sinh con đối với người lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

   

   
  Báo quản trị |