Những trường hợp cán bộ, công chức có thể xin từ chức

Chủ đề   RSS   
 • #506078 30/10/2018

  TuyenBig
  Top 75
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 906 lần


  Những trường hợp cán bộ, công chức có thể xin từ chức

  Những trường hợp cán bộ, công chức có thể xin từ chức

  Từ chức là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

  Điều 30, 54 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định:

  Các trường hợp xin từ chức:

  - Cán bộ, công chức có thể xin thôi làm nhiệm vụ hoặc từ chức trong các trường hợp sau đây:

  a) Không đủ sức khỏe;

  b) Không đủ năng lực, uy tín;

  c) Theo yêu cầu nhiệm vụ;

  d) Vì lý do khác.

  Ngoài ra, Nghị quyết 85/2014/QH13 quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn      

  Điều 10 quy định về Hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm

  1. Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.

  2. Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm.

  Theo nghị quyết điều 15 cũng quy định Hệ quả đối với người không được Quốc hội, Hội đồng nhân dân tín nhiệm

  Người được bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá “không tín nhiệm” thì có thể xin từ chức; trường hợp không từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm đối với người đó.

  Ngoài ra theo Quy định 260-QĐ/TW quy định về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ tại Điều 7 quy định về Trường hợp không được từ chức 

  Cán bộ không được từ chức nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

  1. Đang đảm nhận nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; đang đảm nhận nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà cần tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ do bản thân cán bộ đã thực hiện; nếu cán bộ từ chức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ mà đơn vị được giao. 

  2. Đang trong thời gian chịu sự thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan bảo vệ pháp luật. 

   

   
  10625 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  HUYNHLOC1 (13/02/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận