Những thay đổi về số lượng công chức cấp xã từ 25/12/2019

Chủ đề   RSS   
 • #535164 17/12/2019

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 911 lần


  Những thay đổi về số lượng công chức cấp xã từ 25/12/2019

  Từ 25/12/2019: Công chức cấp xã, phường phải có bằng đại học trở lên

  Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được ban hành mới đây ngoài việc hướng dẫn thực hiện các quy định về cán bộ, công chức xã thì còn sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng, trong đó có quy định bố trí số lượng công chức cấp xã.

  Theo đó:

  Mỗi chức danh công chức cấp xã được bố trí từ 01 người trở lên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc bố trí tăng thêm người ở một số chức danh công chức cấp xã phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng xã, phường, thị trấn (trừ chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã) nhưng không vượt quá tổng số cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 34/2012/NĐ-CP. Cụ thể không được vượt quá tổng số như sau:

  Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Cụ thể như sau:

  a) Loại 1: tối đa 23 người;

  b) Loại 2: tối đa 21 người;

  c) Loại 3: tối đa 19 người.

  Những chức danh công chức cấp xã có từ 02 người đảm nhiệm, khi tuyển dụng, ghi hồ sơ lý lịch và sổ bảo hiểm xã hội phải thống nhất theo đúng tên gọi của chức danh công chức cấp xã.

  Công chức cấp xã là những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã (gọi chung là công chức cấp xã), gồm có các chức danh sau đây:

  - Trưởng công an (nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy);

  - Chỉ huy trưởng quân sự;

  - Văn phòng - Thống kê;

  - Địa chính - Xây dựng;

  - Tài chính - Kế toán;

  - Tư pháp - Hộ tịch;

  - Văn hoá - Xã hội.

  Theo quy định hiện hành tại Thông tư Liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP thì chỉ Riêng chức danh Văn hóa – xã hội và chức danh Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã) được bố trí 02 người cho một chức danh theo quy định của Nghị định 92/2009/NĐ-CP(đến ngày thông tư 13 có hiệu lực nội dung này sẽ hết hiệu lực)

  Như vậy với quy định trên tại thông tư 13 thì đến ngày 25/12/2019 trừ chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã thì các chức danh còn lại được bố trí từ 01 người trở lên.

   

   
  3793 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận