Những thay đổi lớn trong tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017

Chủ đề   RSS   

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #453051   05/05/2017

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4262 lần


  Điểm mới nổi bật trong tuyển dụng công chức, viên chức

  ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC

  1. Không phân biệt tại chức hay chính quy trong điều kiện đăng ký dự tuyển công chức  

  Cụ thể, khi quy định và thông báo các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, cơ quan quản lý công chức không phân biệt loại hình đào tạo và văn bằng, chứng chỉ (chính quy, tại chức, liên thông, chuyên tu, đào tạo từ xa, theo niên hạn hoặc tính chỉ), không phân biệt trường công lập và trường ngoài công lập.

  2. Có thể nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức qua mạng hoặc bưu điện

  Người dự tuyển công chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này trực tiếp tại trụ sở cơ quan tuyển dụng, qua mạng Internet hoặc gửi theo đường bưu chính.

  Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để xuất trình bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tựơng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.

  3. Nữ giới được ưu tiên trong tuyển dụng công chức

  Thứ tự ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức (từ cao đến thấp) như sau:

  - Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.

  - Thương binh

  - Người hưởng chính sách như thương binh

  - Con liệt sĩ

  - Con thương binh

  - Con của người hưởng chính sách như thương binh

  - Người dân tộc ít người

  - Đội viên thanh niên xung phong

  - Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

  - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

  - Người dự tuyển là nữ.

  Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên.

  Trường hợp người dự tuyển hoặc xét tuyển công chức thuộc diện ưu tiên nêu trên thì được tính theo thứ tự ưu tiên cao nhất.

  4. Nội dung, hình thức và thời gian thi

  Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng:

  Vòng 1: Thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

  Thi trắc nghiệm gồm 3 phần: kiến thức chung (60 câu hỏi), ngoại ngữ (30 câu hỏi), tin học (30 câu hỏi)

  Miễn thi một số nội dung:

  - Ngoại ngữ: nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  + Có bằng tốt nghiệp ĐH, sau ĐH về ngoại ngữ.

  + Có bằng tốt nghiệp ĐH, sau ĐH ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp ĐH, sau ĐH tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

  + Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận trong trường hợp dự tuyển vào vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thiểu số.

  - Tin học: nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

  Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho tổng phần thi, nếu trả lời đúng quá bán (trên 50%) số câu hỏi cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

  Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

  Thi viết hoặc phỏng vấn theo thang điểm 100.

  ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

  1. Không phân biệt được đào tạo từ trường công hay trường tư trong điều kiện đăng ký dự tuyển

  2. Có thể nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức qua mạng hoặc bưu điện

  3. Thứ tự ưu tiên trong xét tuyển viên chức

  Tương tự như với công chức.

  4. Quy định mới về trường hợp không thực hiện chế độ tập sự

  Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc ở vị trí việc làm theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự.

  5. Quy định mới về trường hợp không giải quyết thôi việc

  - Không giải quyết chế độ thôi việc đối với viên chức thuộc diện có thông báo nghỉ hưu hoặc đối tựơng tin giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

  - Không thực hiện chế độ thôi việc đối với viên chức khi chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập mới có cùng cơ quan quản lý.

  6. Hướng dẫn thêm trường hợp trợ cấp thôi việc

  Trường hợp viên chức làm việc ở nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước do chuyển công tác trước 01/01/1995, thì trợ cấp thôi việc được tính theo thời gian làm việc ở từng cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

  Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc cho viên chức ở từng cơ quan, tổ chức, đơn vị là mức lương theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Đơn vị sự nghiệp cuối cùng thực hiện chi trả toàn bộ số tiền trợ cấp thôi việc cho viên chức, kể cả phần trợ cấp thôi việc thuộc trách nhiệm chi trả của cơ quan, tổ chức, đơn vị mà viên chức đã làm việc trước khi chuyển công tác trước 01/01/1995.

  Kinh phíđể thực hiện chi trả tiền trợ cập thôi việc cho viên chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mà viên chức đã làm việc trước khi chuyển công tác trước 01/01/1995 do ngân sách nhà nước bảo đảm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  ĐỐI VỚI NGƯỜI KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP

  Không thực hiện ký hợp đồng lao động đối với 4 đối tượng sau:

  - Những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính.

  - Những người làm bảo vệ ở các cơ quan đơn vị sau: Văn phòng Chính phủ, Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hành nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan.

  - Lái x echo các chức danh sau: Lãnh đạo có hệ số lương chức vụ từ 9.7 trở lên, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chức danh Ủy viên Trung ương Đảng ngoài các chức danh nêu trên.

  - Lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng nhà nước, Kho bạc Nhà nước.

  Đây là nội dung tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạn viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. (Xem chi tiết tại file đính kèm)

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  mrnguyenhien (16/05/2017) GHLAW (24/05/2017) soldtbxhnt (27/10/2017)
 • #453243   10/05/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1719 lần


  Thay đổi trong tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

  Tiếp theo, Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn.

  Theo đó, có 1 số nội dung mới quan trọng sau đây:

  1. Bãi bỏ ưu tiên tuyển dụng đối với con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước) 

  2. Hướng dẫn mới về cách tính điểm:

  Nếu người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

  Nếu người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng điểm được tính nêu trên và điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên theo quy định.

  3. Nếu người trúng tuyển vào công chức cấp xã không đến nhận việc sau thời hạn quy định thì sẽ ra quyết định tuyển dụng đối với người đủ điều kiện trúng tuyển có điểm thi thấp hơn liền kề.

  4. Công chức xã được bầu vào chức vụ cán bộ cấp xã khi thôi đảm nhiệm chức vụ được Chủ tịch UBND cấp huyện bố trí sang làm công chức cấp xã khi đủ điều kiện, tiêu chuẩn và vị trí chức danh phù hợp

  Mời các bạn xem chi tiết tại Tờ trình và Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn tại file đính kèm.

   
  Báo quản trị |  
 • #453245   10/05/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1719 lần


  Sắp có quy định mới về phụ cấp thu hút

  Dự kiến Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ bị thay thế bởi Nghị định mới được trình trong quý IV/2017

  Mời các bạn xem chi tiết tại đây.

   

   

   
  Báo quản trị |