Những thành viên nào sẽ tham gia cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

Chủ đề   RSS   
 • #609146 08/03/2024

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1314)
  Số điểm: 10211
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 192 lần


  Những thành viên nào sẽ tham gia cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

  Trường hợp nào sẽ cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt hành chính? Những thành viên nào sẽ tham gia cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

  Trường hợp nào sẽ cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt hành chính?

  Theo Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020) thì cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

  - Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn theo quy định tại Điều 73 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, cụ thể: Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

  - Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện hoàn trả kinh phí cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, cụ thể: Trong trường hợp khẩn cấp, cần khắc phục ngay hậu quả để kịp thời bảo vệ môi trường, bảo đảm giao thông thì cơ quan nơi người có thẩm quyền xử phạt đang thụ lý hồ sơ vụ vi phạm hành chính tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải hoàn trả kinh phí cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, nếu không hoàn trả thì bị cưỡng chế thực hiện.

  Những thành viên nào sẽ tham gia cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

  Căn cứ Điều 6 Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định về trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thì người ra quyết định cưỡng chế có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt của mình và của cấp dưới.

  Đối với quyết định cưỡng chế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân ra quyết định cưỡng chế căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân để phân công cơ quan chủ trì tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế. Việc phân công cơ quan chủ trì phải trên nguyên tắc vụ việc thuộc lĩnh vực chuyên môn của cơ quan nào thì giao cơ quan đó chủ trì; trường hợp vụ việc liên quan đến nhiều cơ quan thì căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để quyết định giao cho một cơ quan chủ trì tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế.

  Các tổ chức, cá nhân liên quan có nghĩa vụ phối hợp với người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế hoặc cơ quan được giao chủ trì tổ chức cưỡng chế triển khai các biện pháp nhằm thực hiện quyết định cưỡng chế.

  => Theo quy định trên thì thành viên nào tham gia cưỡng chế sẽ dựa theo sự phân công của người ra quyết định cưỡng chế.


  Ngoài ra, trong quá trình tổ chức cưỡng chế sẽ có sự tham gia của lực lượng Cảnh sát nhân dân theo quy định tại Điều 7 Nghị định 166/2013/NĐ-CP:

  - Lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc quyết định cưỡng chế của các cơ quan nhà nước khác khi được yêu cầu.

  - Trường hợp có yêu cầu lực lượng Cảnh sát nhân dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế thì cơ quan chủ trì thi hành quyết định cưỡng chế phải gửi văn bản yêu cầu đến cơ quan Công an cùng cấp 05 ngày làm việc trước khi thực hiện cưỡng chế để bố trí lực lượng.

  - Khi tham gia cưỡng chế, lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm ngăn chặn các hành vi gây rối, chống người thi hành công vụ, bảo đảm trật tự, an toàn.

  Hi vọng thông tin trên hữu ích đối với bạn!         

   
  95 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận