Những quy định mới về quyền tác giả, đồng tác giả trong Luật sở hữu trí tuệ năm 2022

Chủ đề   RSS   
 • #588988 31/07/2022

  leehuy97
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:29/06/2022
  Tổng số bài viết (212)
  Số điểm: 1388
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 13 lần


  Những quy định mới về quyền tác giả, đồng tác giả trong Luật sở hữu trí tuệ năm 2022

  Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 quy định tác giả, đồng tác giả như sau:

  “Điều 12a. Tác giả, đồng tác giả

  1. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trực tiếp sáng tạo tác phẩm với chủ ý là sự đóng góp của họ được kết hợp thành một tổng thể hoàn chỉnh thì những người đó là các đồng tác giả.

  2. Người hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo tác phẩm không phải là tác giả, đồng tác giả.

  3. Việc thực hiện quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm có đồng tác giả phải có sự thỏa thuận của các đồng tác giả, trừ trường hợp tác phẩm có phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập mà không làm phương hại đến phần của các đồng tác giả khác hoặc luật khác có quy định khác.”.

  Theo Điều 6 Nghị định 22/2018/NĐ-CP, quy định về tác giả, đồng tác giả như sau:

  “Điều 6. Tác giả, đồng tác giả

  1. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

  2. Đồng tác giả là những tác giả cùng trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

  3. Người hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo ra tác phẩm không được công nhận là tác giả hoặc đồng tác giả.”

  Theo đó Luật sở hữu trí tuệ năm 2022 quy định tác giả là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm.  Không còn quy định tác giả là người tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm; không còn quy định rõ tác phẩm là tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học)

  - Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trực tiếp sáng tạo tác phẩm với chủ ý là sự đóng góp của họ được kết hợp thành một tổng thể hoàn chỉnh thì những người đó là các đồng tác giả.

  - Theo quy định tại Nghị định 22/2018/NĐ-CP, quy định đồng tác giả là những tác giả cùng trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học)

  - Giữ nguyên quy định về người hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo tác phẩm không phải là tác giả, đồng tác giả.

  - Việc thực hiện quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm có đồng tác giả phải có sự thỏa thuận của các đồng tác giả, trừ trường hợp tác phẩm có phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập mà không làm phương hại đến phần của các đồng tác giả khác hoặc luật khác có quy định khác. (Điểm mới)

   
  350 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588999   31/07/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (382)
  Số điểm: 3128
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Những quy định mới về quyền tác giả, đồng tác giả trong Luật sở hữu trí tuệ năm 2022

  Cám ơn thông tin chia sẻ từ bài viết của bạn. Qua bài viết này giúp người đọc nắm bắt thêm thông tin về những điểm mới về khái niệm tác giả, đồng tác giả trong Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 có hiệu lực ngày 01/01/2023. Bài viết rất hay và hữu ích, mong sẽ nhận thêm nhiều bài viết từ bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #589017   31/07/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 5070
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 50 lần


  Những quy định mới về quyền tác giả, đồng tác giả trong Luật sở hữu trí tuệ năm 2022

  Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ thông tin hữu ích và thú vị này.

  Nhưng mình thật sự hiểu rõ lắm hệ quả từ việc thay đổi khái niệm đồng tác giả sẽ dẫn đến việc xác định đồng tác giả trên thực tế khác nhau như thế nào. Theo ý kiến cá nhân mình, ví dụ như việc sáng tạo ra một hình tượng nhân vật truyện tranh. Nếu là trước đây, những người trực tiếp đặt bút vẽ nên nhân vật sẽ là các đồng tác giả. Còn theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022, người là đóng góp ý tưởng để vẽ nên nhân vật dù không đặt bút vẽ nên nhân vật cũng được xem là đồng tác giả. 

   
  Báo quản trị |