Những quy định liên quan đến quyền của người cao tuổi

Chủ đề   RSS   
 • #579429 17/01/2022

  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Những quy định liên quan đến quyền của người cao tuổi

  Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi
  1. Người cao tuổi có các quyền sau đây:
  a) Được bảo đảm các nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe;
  b) Quyết định sống chung với con, cháu hoặc sống riêng theo ý muốn;
  c) Được ưu tiên khi sử dụng các dịch vụ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
  d) Được tạo điều kiện tham gia hoạt động văn hoá, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch và nghỉ ngơi;
  đ) Được tạo điều kiện làm việc phù hợp với sức khỏe, nghề nghiệp và các điều kiện khác để phát huy vai trò người cao tuổi;
  e) Được miễn các khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội, trừ trường hợp tự nguyện đóng góp;
  g) Được ưu tiên nhận tiền, hiện vật cứu trợ, chăm sóc sức khỏe và chỗ ở nhằm khắc phục khó khăn ban đầu khi gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc rủi ro bất khả kháng khác;
  h) Được tham gia Hội người cao tuổi Việt Nam theo quy định của Điều lệ Hội;
  i) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
  ...
  Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân
  1. Cơ quan tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi.
  2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao trách nhiệm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người cao tuổi.
  3. Gia đình người cao tuổi có trách nhiệm chủ yếu trong việc phụng dưỡng người cao tuổi.
  4. Cá nhân có trách nhiệm kính trọng và giúp đỡ người cao tuổi.
  Quyền của Người cao tuổi được bảo vệ thông qua các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.
   
   
   
  402 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579503   20/01/2022

  Những quy định liên quan đến quyền của người cao tuổi

  Hiện nay, Việt Nam đang chuyển từ cơ cấu dân số trẻ sang giai đoạn già hóa dân số. Nhiều số liệu cho thấy người cao tuổi Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng cả về số lượng và tỷ trọng dân số, điều này đặt ra những thách thức không hề nhỏ cho đời sống của người cao tuổi cũng như hệ thống an sinh xã hội.

   
  Báo quản trị |  
 • #581910   28/03/2022

  Cảm ơn những thông tin bạn vừa cung cấp. Nhờ đó mình biết được các quyền lợi người cao tuổi thể được nhận khi đủ các điều kiện. Kèm theo đó các nghĩa vụ người cao tuổi phải thực hiện. Rất mong nhận được thêm nhiều thông tin hữu ích từ bạn hơn nữa. 

   
  Báo quản trị |