Những ngành, nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề: Chứng chỉ hành nghề luật sư

Chủ đề   RSS   
 • #605236 06/09/2023

  Những ngành, nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề: Chứng chỉ hành nghề luật sư

  Theo quy định của pháp luật hiện nay, một số ngành nghề khi muốn hoạt động phải đáp ứng một số yêu cầu cần thiết. Trong đó, điều kiện cần chính là chứng chỉ hành nghề. Trong đó, nghành nghề kinh doanh dịch vụ pháp lý cũng yêu cầu có chứng chỉ hành nghề luật sư. Đối tượng, hồ sơ đề nghị cấp như thế nào?

  (1) Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

  - Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư 

  - Người được miễn đào tạo nghề luật sư và miễn tập sự hành nghề luật sư 

  (2) Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

  - Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư phải có hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư nơi đăng ký tập sự. Hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gồm có:

  + Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;

  + Sơ yếu lý lịch;

  + Phiếu lý lịch tư pháp;

  + Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật;

  + Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư hoặc giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề luật sư quy định tại khoản 4 Điều 13 của Luật này;

  + Bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư;

  + Giấy chứng nhận sức khoẻ.

  Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư phải có văn bản đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư kèm theo hồ sơ gửi Bộ Tư pháp.

  - Người được miễn đào tạo nghề luật sư và miễn tập sự hành nghề luật sư phải có hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp. Hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gồm có:

  + Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;

  + Sơ yếu lý lịch;

  + Phiếu lý lịch tư pháp;

  + Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật hoặc bản sao Bằng tiến sỹ luật;

  + Giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề luật sư quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 13 và miễn tập sự hành nghề luật sư quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này;

  + Giấy chứng nhận sức khoẻ.

  (3) Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư.

  Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

  (4) Người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư:

  - Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

  - Không thường trú tại Việt Nam;

   - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;

  - Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục hoặc quản chế hành chính;

  - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  - Những người quy định tại điểm a khoản này bị buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn ba năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực.

  Trên đây là nội dung về Chứng chỉ hành nghề luật sư mà người hoạt động trong nghành nghề kinh doanh dịch vụ pháp lý cần phải có.

   
  175 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn duongpham5991 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/09/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận