NHỮNG LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA SÁNG NAY (25/6/2015)

Chủ đề   RSS   
 • #389380 25/06/2015

  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (575)
  Số điểm: 30508
  Cảm ơn: 109
  Được cảm ơn 800 lần
  SMod

  NHỮNG LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA SÁNG NAY (25/6/2015)

  Các bạn bấm vào tiêu đề mỗi phần để xem nội dung dự thảo. Khi nào có văn bản Luật chính thức DanLuat sẽ cố gắng cập nhật nhanh cho các bạn.

  1. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

  Với tỷ lệ 91,50% ĐBQH tán thành, QH đã thông qua dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Luật gồm 10 chương, 81 điều quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam. 

   

  2. Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi).

   Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) với tỷ lệ 89,47% đại biểu tán thành. Luật gồm 7 chương, 77 điều, quy định về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của  các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực ngân sách nhà nước. 

   

  3. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

  Với tỷ lệ 90,89% đại biểu tán thành, QH đã biểu quyết thông qua Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Luật gồm 10 chương, 98 điều. Về nguyên tắc bầu cử, Luật quy định việc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Về tuổi bầu cử và tuổi ứng cử, theo quy định của Luật, tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào QH, HĐND các cấp.

   

  4. Luật an toàn, vệ sinh lao động.

   Cũng trong buổi sáng, với tỷ lệ 88,87% đại biểu tán thành, QH đã biểu quyết thông qua Luật An toàn, vệ sinh lao động. Luật gồm 7 chương, 93 điều, quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

   

  5. Chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

  Với 428/461 số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 86.64%), Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Quốc tế (HKQT) Long Thành đã được Quốc hội thông qua.

  Dự án đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm với tổng mức đầu tư khái toán cho toàn bộ dự án là 336.630 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng. Dự án được sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước, vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của ngành hàng không, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn doanh nghiệp, vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và các loại vốn khác theo quy định của pháp luật.

   

  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 25/06/2015 01:57:59 CH
   
  4415 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận