Những đối tượng nào phải đóng kinh phí công đoàn? Công ty chưa có công đoàn thì có phải đóng kinh phí công đoàn không?

Chủ đề   RSS   
 • #583198 29/04/2022

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (765)
  Số điểm: 5140
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 83 lần


  Những đối tượng nào phải đóng kinh phí công đoàn? Công ty chưa có công đoàn thì có phải đóng kinh phí công đoàn không?

  Khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn 2012 có quy định: Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

  Cũng theo Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP có quy định về đối tượng đóng kinh phí công đoàn như sau:

  Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

  1. Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

  2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

  3. Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

  4. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

  5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.

  6. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

  7. Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

  Như vậy theo quy định thì cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Những đối tượng trên phải đóng kinh phí công đoàn ngay cả khi chưa có tổ chức công đoàn cơ sở. Cho nên đối với một công ty dù chưa có công đoàn thì vẫn phải đóng kinh phí công đoàn theo quy định pháp luật. Hằng tháng các doanh nghiệp sẽ đóng kinh phí công đoàn cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

   

   
  429 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583514   30/04/2022

  Những đối tượng nào phải đóng kinh phí công đoàn? Công ty chưa có công đoàn thì có phải đóng kinh phí công đoàn không?

  Nhiều người vẫn hay lầm tưởng giữa kinh phí công đoàn và đoàn phí. Theo đó nếu đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở thì người lao động không phải đóng đoàn phí nhưng công ty vẫn phải đóng kinh phí công đoàn theo quy định nêu trên. Cảm ơn chia sẻ hữu ích từ bạn để làm rõ hơn về vấn đề này.

   
  Báo quản trị |