Những điều cần biết về đào tạo hành nghề đấu thầu

Chủ đề   RSS   
 • #400483 25/09/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4227 lần


  Những điều cần biết về đào tạo hành nghề đấu thầu

  Hiện nay, việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chỉ được quy định một cách chung chung, chưa có cơ chế quản lý chặt chẽ, rõ ràng. Đồng thời, chưa có sự phân định về nội dung đào tạo.

  Bộ Kế hoạch Đầu tư đang dự thảo lấy ý kiến đóng góp Thông tư mới quy định về đào tạo, bồi dưỡng hoạt động đấu thầu, sẽ thay thế Thông tư 10/2010/TT-BKH.

  Trong đó, Thông tư này phân định rõ 3 nội dung:

  - Đào tạo đấu thầu cơ bản.

  - Đào tạo hành nghề đấu thầu.

  - Đào tạo giảng viên về đấu thầu.

  Dưới đây là một số điều lưu ý về đào tạo hành nghề đấu thầu.

  1. Đào tạo hành nghề đấu thầu

  Là loại hình đào tạo được cấp chứng chỉ.

  Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các lĩnh vực: tư vấn; phi tư vấn và mua sắm hàng hóa; xây lắp; EPC; đấu thầu thuốc; lựa chọn nhà đầu tư.

  2. Đối tượng bắt buộc tham gia

  Cá nhân tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư bao gồm lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp.

  3. Thời lượng đào tạo

  Tối thiểu 40 tiết học tương đương 05 ngày (mỗi tiết học là 45 phút).

  Trường hợp đào tạo từ 02 lĩnh vực hành nghề hoạt động đấu thầu trở lên trong một khóa đào tạo thì thời lượng đào tạo cho mỗi lĩnh vực tăng thêm là 16 tiết học tương đương 02 ngày (mỗi tiết học là 45 phút).

  4. Cơ sở đào tạo phải điểm danh, kiểm soát thời gian học của học viên

  Trường hợp học viên không bảo đảm về thời lượng tham dự khóa học theo quy định nhưng có lý do chính đáng, cơ sở đào tạo cho phép học viên bảo lưu thời lượng đã học và học tiếp tại khóa học khác của cùng một cơ sở đào tạo trong thời gian tối đa là 03 tháng, kể từ ngày đầu tiên của khóa học tham gia trước đó.

  5. Học viên phải tham dự tối thiểu 90% khóa học mới được kiểm tra

  Học viên tham gia kiểm tra cuối khóa học có kết quả kiểm tra đạt mức tối thiểu từ 60% tổng số điểm trở lên được xem xét cấp chứng giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

  Trường hợp kết quả kiểm tra không đạt mức yêu cầu tối thiểu học viên sẽ được cơ sở đào tạo tổ chức kiểm tra lại. Mỗi học viên chỉ được kiểm tra lại một lần.

  6. Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học có giá trị 05 năm

  Cơ sở đào tạo lưu trữ hồ sơ theo quy định.

  7. Điều kiện được dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

  * Điều kiện chung:

  - Có chứng chỉ đấu thầu cơ bản.

  - Có Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo hành nghề hoạt động đấu thầu.

  - Tốt nghiệp đại học trở lên.

  - Có đầy đủ hành vi dân sự, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

  - Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định.

  - Nộp lệ phí thi theo quy định.

  * Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ tư vấn:

  - Đáp ứng các điều kiện chung.

  - Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu dịch vụ tư vấn.

  * Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa:

  - Đáp ứng các điều kiện chung.

  - Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa quy mô lớn hoặc 10 gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa quy mô nhỏ.

  *  Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề xây lắp:

  - Đáp ứng các điều kiện chung.

  - Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu xây lắp quy mô lớn hoặc 10 gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.

  * Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề EPC:

  - Đáp ứng các điều kiện chung.

  - Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu hỗn hợp.

  * Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thuốc:

  - Đáp ứng các điều kiện chung.

  - Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu mua thuốc.

  * Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư:

  - Đáp ứng các điều kiện chung.

  - Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà đầu tư tối thiểu 03 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất.

  Trường hợp cá nhân hành nghề trong nhiều hơn một lĩnh vực thì tham dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tương ứng với lĩnh vực đó.        

  8. Thi sát hạch

  - Nội dung thi bao gồm các quy định của pháp luật về đấu thầu: Luật đấu thầu, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu, Thông tư hướng dẫn và các tình huống trong đấu thầu.

  - Hình thức thi:

  Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc thi vấn đáp; thời gian cho mỗi môn thi phụ thuộc vào hình thức thi từ 30 phút đến 180 phút.

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tập trung trong cả nước.

   - Thời gian tổ chức thi: Hội đồng thi tổ chức hàng năm.

  Trước ngày thi tuyển ít nhất 90 ngày, Hội đồng thi thông báo chính thức trên trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm thi và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi.

  Trước ngày thi tuyển ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi phải thông báo cho thí sinh dự thi các nội dung gồm: Số báo danh, thời gian thi, địa điểm thi, lệ phí thi và thông tin khác có liên quan.

  Trước ngày thi 01 ngày, Hội đồng thi triệu tập thí sinh để phổ biến nội quy thi, thu lệ phí thi, phát phiếu dự thi, điều chỉnh những sai sót về thông tin của thí sinh.

  9. Xử lý vi phạm đối với thí sinh dự thi

  - Cảnh cáo hoặc lập biên bản vi phạm đối với thí sinh có hành vi chép bài của thí sinh khác hoặc cho thí sinh khác chép bài của mình.

     + Vi phạm lần 1: Bị cảnh cáo trước phòng thi.

     + Vi phạm lần 2: Bị lập biên bản cảnh cáo và trừ 20% điểm thi của môn thi đó.

     + Vi phạm lần 3: Bị lập biên bản đình chỉ môn thi và không công nhận kết quả môn thi đó.

  - Đình chỉ thi và huỷ kết quả của cả kỳ thi nếu thí sinh dự thi có một trong các hành vi vi phạm sau:

    + Mang vào phòng thi tài liệu và các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi (đã hoặc chưa sử dụng) trong thời gian từ lúc bắt đầu phát đề thi đến hết giờ làm bài đối với môn thi không được sử dụng tài liệu.

     + Sử dụng tài liệu liên quan đến việc làm bài thi (đối với môn thi không sử dụng tài liệu) và các phương tiện thu phát thông tin dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trong và ngoài phòng thi.

    + Nhận bài giải sẵn của người khác (đã hoặc chưa sử dụng).

    + Chuyển giấy nháp hoặc bài thi cho thí sinh khác hoặc nhận giấy nháp hoặc bài thi của thí sinh khác.

    + Cố tình không nộp bài thi, dùng bài thi hoặc giấy nháp của người khác để nộp làm bài thi của mình.

  - Huỷ kết quả thi và cấm dự thi 02 kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được tổ chức tiếp sau đó, nếu có một trong các hành vi vi phạm sau:

      + Hành hung giám thị, giám khảo, người phục vụ của các Hội đồng coi thi, chấm thi, phúc khảo.

      + Gây rối làm mất trật tự an ninh ở khu vực coi thi, gây hậu quả nghiêm trọng cho kỳ thi.

      + Khai man hồ sơ thi hoặc nhờ người thi hộ.

  10. Kết quả thi và phúc khảo kết quả thi

  - Đạt yêu cầu khi có trung bình chung các môn đạt từ 7 điểm trở lên trong đó không có môn nào dưới 6 (theo thang điểm 10) hoặc trung bình chung các môn đạt 70 điểm trở lên trong đó không có môn nào dưới 60 (theo thang điểm 100).

  - Công bố kết quả thi: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ thi tuyển, Hội đồng thi phải công bố kết quả thi trên trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi, Hội đồng thi cấp cho người dự thi giấy chứng nhận điểm thi.

  - Thời hạn nhận đơn đề nghị phúc khảo tối đa là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi. Sau thời gian quy định trên, đơn đề nghị phúc khảo sẽ không được giải quyết.

  11. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi hoặc kết quả phúc khảo, cá nhân đáp ứng điều kiện quy định được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

  Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp.

  Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được gửi cho thí sinh qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm; trường hợp thí sinh đến nhận Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu trực tiếp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân, ký nhận vào danh sách cấp giấy Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

  Xem thêm hướng dẫn về đào tạo hành nghề đấu thầu tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

   
  7829 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận