Những điều cần biết khi người nước ngoài phạm tội hình sự tại Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #491386 10/05/2018

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Những điều cần biết khi người nước ngoài phạm tội hình sự tại Việt Nam

  Đầu tiên, xác định định đối tượng nước ngoài có nằm trong trường hợp VN phải tiến hành xử lý TNHS

  - Trường hợp 1: Khoản 2, Điều 5 BLHS sửa đổi 2017. Đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó; trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

  - Việc người nước ngoài được thuộc trường hợp ưu đãi miễn trừ ngoại giao thì không được bắt giữ hoặc có hành vi xâm phạm thân thể họ

  Trường hợp 2: Khoản 2 Điều 6 của Bộ luật Hình sự quy định: “Người nước ngoài phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự Việt Nam trong những trường hợp được quy định trong các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia”.

  Thứ hai, đưa ra hướng xử lý đối với hành vi phạm tội của người nước ngoài

  Đối với TH1:

  >>> Thông thường, thì người được hưởng đặc quyền ngoại giao là những người đứng đầu cơ quan nhà nước, những đại diện ngoại giao, các thành viên của đoàn ngoại giao,… do không quy định cụ thể các trường hợp được hưởng nên việc áp dụng với các đối tượng là nước ngoài khá rộng. Vì vậy cần thiết để đưa ra một nội dung cụ thể cho việc này

  Đối với TH2:

  >>> Theo quy định tại khoản này thì người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam có thể phải chịu TNHS thuộc vào các trường hợp ĐƯQT mà nước CHXHCNVN ký kết với nước tham gia hoặc theo tập quán quốc tế  thì người đó vẫn phải chịu TNHS . Có 2 khả năng xảy ra với trường hợp này:

  1. Người nước ngoài đó sẽ được dẫn độ về nước sở tại nếu được VN chấp nhận

  2. VN từ chối việc dẫn độ để trực tiếp xét xử hành vi phạm tội của công dân nước tham gia ký kết ĐƯQT

  Cập nhật bởi TuyenBig ngày 10/05/2018 09:26:49 SA
   
  6580 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  GHLAW (10/05/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận