Những điểm mới trong Luật Đất đai 2013

Chủ đề   RSS   
 • #300031 30/11/2013

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4353 lần


  Những điểm mới trong Luật Đất đai 2013

  Ngày 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai 2013, Luật này sẽ có hiệu lực kể từ 01/7/2014. Theo đó có những điểm mới đáng quan tâm sau:

  I/ Giá đất

  Khung giá đất do Chính phủ ban hành, định kỳ 05 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng. Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp.

  Căn cứ vào khung giá đất do Chính phủ ban hành UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 5 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ.

  Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

  II/ Bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở

  1/ Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75, khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

  - Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

  - Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

  2/ Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

  3/ Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 thì được bồi thường về đất.

  Quốc hội giao cho Chính phủ sẽ quy định chi tiết về vấn đề này.

  III/ Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

  1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

  - Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ;

  - Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.

  2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

  - Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

  - Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

  - Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

  - Hỗ trợ khác.

  Quốc hội giao cho Chính phủ sẽ quy định chi tiết về vấn đề này.

  Tải File đính kèm bên dưới!

   
  18781 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #300063   30/11/2013

  CanhTang
  CanhTang

  Male
  Sơ sinh

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:27/11/2013
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  thank chủ thớt đã đăng bài này!

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn CanhTang vì bài viết hữu ích
  tgplbinhphuoc (01/12/2013) nguyenmanhtuant (05/12/2013)
 • #301100   06/12/2013

  kieucaotho
  kieucaotho

  Sơ sinh

  Thị xã Lai Châu, Điện Biên, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2013
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  điều 80 ý 2:2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, khi Nhà nước thu hồi đất thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.

   
  Báo quản trị |  
 • #301102   06/12/2013

  kieucaotho
  kieucaotho

  Sơ sinh

  Thị xã Lai Châu, Điện Biên, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2013
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Đất kinh doanh được mua của nhà nước và được đóng thuế đất và lệ phí đất . đóng 1 lần được gọi là loại đất gi và nếu giải phóng thì được hưởng chính sách gì

   
  Báo quản trị |  
 • #301590   10/12/2013

  diachinhcamchau
  diachinhcamchau

  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:10/12/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  đất đã giao cho HTX thuộc quỹ đất 5% nhưng nguyên là đất của hộ gia đình khi thực hiện chủ trương giao đất theo 64/CP đã giao cho HTX  hiện các thửa đất này bỏ hoang vậy hộ gia đình có lấy lại được không

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn diachinhcamchau vì bài viết hữu ích
  vumylinh117 (09/05/2014)
 • #330970   01/07/2014

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2773)
  Số điểm: 32223
  Cảm ơn: 939
  Được cảm ơn 1122 lần


  Bổ sung thêm một số điểm mới của Luật đất đai 2013 có hiệu lực từ hôm nay.

  1. Cưỡng chế thu hồi đất:

  Việc cưỡng chế thu hồi đất được quy định rõ tại điều 71 là một điểm mới thể hiện sự công khai, dân chủ đảm bảo trật tự, an toàn đúng quy định và đặc biệt thời điểm cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính. Điểm mới là cưỡng chế chỉ được thực hiện khi đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 điều 71:
   
  a) Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;
   
  b) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;
   
  c) Quyết định cưỡng chế  thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;
   
  d) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.
   
  Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.
   
  Đối với trình tự ,thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất có điểm mới là:
   
  Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.
   
  2. Trình tự thu hồi đất:
   
  Quy trình thu hồi đất được quy định rõ ràng và chú ý đến sự thông báo phổ biến đến từng người dân và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người sử dụng đất thực hiện. Việc vận động, thuyết phục người dân trong trình tự thu hồi đất được quy định trong luật là một điểm mới, đề cao phương pháp thuyết phục người dân chưa phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường. Phương pháp thuyết phục được quy định trước khi áp dụng cưỡng chế sẽ giảm thiểu được thủ tục và chi phí cho việc cưỡng chế khi thu hồi đất và cũng là sự phổ biến pháp luật đất đai đến người dân khi nhà nước thu hồi đất.
   
  Theo Luật sư Phạm Thi Bích Hảo - Vietnamnet
   
  Báo quản trị |  
 • #338174   11/08/2014

  So sánh luật đất đai cũ và mới

  Bản so sánh Luật đất đai cũ và mới, hy vọng giúp mọi người tiện tra cứu

   
  Báo quản trị |