Những đặc điểm đặc trưng của từng loại hình doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #518281 16/05/2019

  MMaiNNguyen

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2019
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 205
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 13 lần


  Những đặc điểm đặc trưng của từng loại hình doanh nghiệp

   

  Doanh nghiệp tư nhân

  Công ty hợp danh

  Công ty cổ phần

  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

  Công ty trách­­­ nhiệm hữu hạn một thành viên

  Căn cứ pháp lý

  Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014

  Điều 172  Luật doanh nghiệp 2014

  Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014

  Điều 47 Luật doanh nghiệp 2014

  Điều 73 Luật doanh nghiệp 2014

  Chủ sở hữu

  Một cá nhân làm chủ

  - Thành viên hợp danh (ít nhất 02 thành viên, phải là cá nhân)

  - Thành viên góp vốn

   

   

   

  Là cổ đông, người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của Công ty cổ phần

   

  - Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là 03 (cổ đông sáng lập) và không hạn chế số lượng tối đa

   

  - Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân

  - Số lượng thành viên từ 02 đến 50 thành viên

  Một tổ chức hoặc một cá nhân là chủ sở hữu

  Chế độ trách nhiệm

  Tự chịu trách nhiệm vô hạn

  - Công ty chịu trách nhiệm hữu hạn

  - Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn

  - Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp

  - Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng tài sản riêng của công ty

  - Cổ đông chịu trách nhiệm về nợ và các tài sản khác trong phạm vi vốn cổ phần đã góp

  Chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp

  Chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ của của công ty

  Tư cách pháp lý

  Không có tư cách pháp nhân

  Có tư cách pháp nhân

  Có tư cách pháp nhân

  Có tư cách pháp nhân

  Có tư cách pháp nhân

  Khả năng huy động vốn

  Không được phát hành chứng khoán

  Không được phát hành bất cứ  loại chứng khoán nào

  Được phát hành chứng khoán để huy động vốn

  Không được phát hành cổ phần

  Không được phát hành cổ phần

   

   

  Cập nhật bởi MMaiNNguyen ngày 16/05/2019 07:20:16 CH
   
  19879 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận