Những cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL từ 01/01/2021

Chủ đề   RSS   
 • #564653 10/12/2020

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Những cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL từ 01/01/2021

  cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL từ 01/01/2021

  Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL từ 01/01/2021

  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021. Một trong những nội dung được nhiều người quan tâm là việc sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản QPPL so với quy định  hiện hành.

  Vậy so với Luật ban hành văn bản 2015 thì những  cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL có thay đổi gì không? Mời bạn xem nội dung chi tiết tại bảng dưới đây:

  STT

  Văn bản QPPL từ 01/01/2021

  Thẩm quyền ban hành từ 01/01/2021

  1

  Hiến pháp

  Quốc hội

  2

  Bộ luật

  Quốc hội

  3

  Luật

  Quốc hội

  4

  Nghị quyết

  Quốc hội

  5

  Pháp lệnh

  Ủy ban thường vụ Quốc hội

  6

  Nghị quyết 

  Ủy ban thường vụ Quốc hội

  7

  Nghị quyết liên tịch

  Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  8

  Nghị quyết liên tịch

  Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  9

  Lệnh

  Chủ tịch nước

  10

  Quyết định

  Chủ tịch nước

  11

  Nghị định

  Chính phủ

  12

  Nghị quyết liên tịch

  Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  13

  Quyết định

  Thủ tướng Chính phủ

  14

  Nghị quyết 

  Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

  15

  Thông tư

   Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

  16

  Thông tư

  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  17

  Thông tư

  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

  18

  Quyết định

  Tổng Kiểm toán nhà nước

  19

  Thông tư liên tịch

  Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

  20

  Nghị quyết 

  Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh)

  21

  Quyết định

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  22

  Văn bản quy phạm pháp luật 

  Chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

  23

  Nghị quyết

  Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện)

  24

  Quyết định

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  25

  Nghị quyết

  Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

  26

  Quyết định

  Ủy ban nhân dân cấp xã

   

  Như vậy, so với quy định hiện hành thì các cơ quan ban hành văn bản QPPL cơ bản không đổi, nội dung luật mới chỉ bổ sung thêm thẩm quyền ban hành một số loại văn bản QPPL.

   

   
  3458 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  tuphapq5 (11/12/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận