Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 01/2022

Chủ đề   RSS   
 • #578280 24/12/2021

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (567)
  Số điểm: 43875
  Cảm ơn: 50
  Được cảm ơn 1141 lần
  SMod

  Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 01/2022

  Vào đúng dịp Tết Dương lịch 2022 sẽ có nhiều chính sách quan trọng sẽ có hiệu lực, cụ thể như sau:

  1. Thay đổi cách tính thuế TNCN, GTGT với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh:
   
  - Đối với Cá nhân cho thuê tài sản chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.
   
  - Hộ khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp từ đầu năm thì hộ khoán thực hiện nộp thuế theo thông báo. Trường hợp hộ khoán đã được thông báo số thuế từ đầu năm nhưng trong năm ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh số thuế phải nộp. Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh trong năm (kinh doanh không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) thì hộ khoán thuộc diện phải nộp thuế GTGT, phải nộp thuế TNCN nếu có doanh thu kinh doanh trong năm trên 100 triệu đồng; hoặc thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN nếu có doanh thu kinh doanh trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
   
  Căn cứ: Thông tư 100/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 40/2021/TT-BTC
   
  chinh-sach-hieu-luc-thang-1-2022
   
  2. Được phép tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến
   
  Theo đó, Phiên tòa trực tuyến là phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án, có sử dụng các thiết bị điện tử kết nối với nhau thông qua môi trường mạng, cho phép bị cáo, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng khác tham gia phiên tòa tại địa điểm ngoài phòng xử án do Tòa án quyết định nhưng vẫn bảo đảm trực tiếp theo dõi đầy đủ hình ảnh, âm thanh và tham gia các trình tự, thủ tục tố tụng của phiên tòa bằng lời nói, hành vi tố tụng liên tục, công khai, vào cùng một thời điểm
   
  Và để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự, hành chính có tình tiết, tính chất đơn giản; tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng, trừ các trường hợp sau đây:
   
  -  Vụ án hình sự, dân sự, hành chính liên quan đến bí mật nhà nước;
  -  Vụ án hình sự về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại Chương XIII của Bộ luật Hình sự;
  -  Vụ án hình sự về một trong các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương XXVI của Bộ luật Hình sự
   
  Căn cứ: Nghị quyết 33/2021/QH15 về tổ chức phiên tòa trực tuyến
   
  3. Hướng dẫn mới về thực hiện nghĩa vụ kê, khai thuế theo Luật quản lý thuế
   
  Việc ban hành đã thay thế hàng loạt các quy định cũ bao gồm:
   
  - Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013.
  - Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.
  - Thông tư 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 sửa đổi Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.
  - Thông tư 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn.
  - Thông tư 71/2010/TT-BTC ngày 07/5/2010 hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường.
  - Thông tư 06/2017/TT-BTC ngày 20/1/2017 sửa đổi khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
  - Thông tư 79/2017/TT-BTC ngày 01/8/2017 về sửa đổi tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
   
  Và hướng dẫn mới về hoạt động kê khai, phân bổ thuế GTGT, tiêu thụ đặc biệt. TNCN…
   
   
  Căn cứ: Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP
   
  4. Tăng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội
   
  - Từ ngày 01/01/2022 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12 năm 2021 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.
   
  - Từ ngày 01/01/2022, điều chỉnh tăng thêm đối với các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này, cụ thể như sau: Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.
   
  Căn cứ: Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
   
  5. Hướng dẫn mới về chế độ kế toán áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh
   
  Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng chứng từ kế toán theo danh mục sau đây:
   
  - Các chứng từ theo Thông tư 88/2021/TT-BTC gồm:
  + Phiếu thu: Mẫu số 01-TT;
  + Phiếu chi: Mẫu số 02-TT;
  + Phiếu nhập kho: Mẫu số 03-VT;
  + Phiếu xuất kho: Mẫu số 04-VT;
  + Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động: Mẫu số 05-LĐTL.
  - Các chứng từ quy định theo pháp luật khác:
  + Hóa đơn;
  + Giấy nộp tiền và NSNN;
  + Giấy báo Nợ, Giấy báo Có của ngân hàng;
  + Ủy nhiệm chi.
   
  Hiện nay, công tác kế toán tại các hộ kinh doanh vẫn được thực hiện theo chế độ kế toán được ban hành từ những năm 2000 (Quyết định 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000, Quyết định 131/2002/QĐ-BTC ngày 18/10/2002).
   
  Căn cứ: Thông tư 88/2021/TT-BTC
   
  6. Được phát hành thẻ ngân hàng bằng phương thức điện tử
   
  TCPHT có thể thực hiện phát hành thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước định danh đối với chủ thẻ chính là cá nhân bằng phương thức điện tử. Thủ tục phát hành thẻ của cá nhân bằng phương thức điện tử.
   
  Căn cứ điều kiện công nghệ áp dụng khi nhận biết và xác minh khách hàng để đánh giá rủi ro, quyết định áp dụng hạn mức giao dịch của khách hàng mở bằng phương thức điện tử tại khoản 2 Điều này nhưng phải đảm bảo tổng hạn mức giao dịch (bao gồm rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán) của thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước định danh hoặc thẻ tín dụng của một khách hàng không vượt quá 100 (một trăm) triệu đồng Việt Nam trong một tháng và không thực hiện rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, thanh toán quốc tế
   
  TCPHT được quyết định áp dụng hạn mức giao dịch của thẻ mở bằng phương thức điện tử cao hơn hạn mức quy định tại khoản 3 Điều này và được thực hiện rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, thanh toán quốc tế khi thực hiện một trong các biện pháp sau:
   
  - TCPHT áp dụng công nghệ để kiểm tra, đối chiếu đặc điểm sinh trắc học của khách hàng với dữ liệu sinh trắc học công dân thông qua cơ sở dữ liệu căn cước công dân;
   
  - TCPHT áp dụng giải pháp cuộc gọi ghi hình (video call) để thực hiện thu thập, kiểm tra, xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong quá trình phát hành thẻ đảm bảo hiệu quả như quy trình nhận biết, xác minh thông tin khách hàng qua phương thức gặp mặt trực tiếp. Giải pháp video call phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau: đảm bảo an toàn, bảo mật; độ phân giải cao; tín hiệu liên tục; cho phép tương tác âm thanh, hình ảnh với khách hàng theo thời gian thực để đảm bảo nhận diện người thật; lưu trữ toàn bộ dữ liệu âm thanh, hình ảnh hoặc bản ghi hình, ghi âm trong quá trình phát hành thẻ cho khách hàng;
   
  - Sau khi TCPHT đã thực hiện việc nhận biết, xác minh thông tin khách hàng thông qua gặp mặt trực tiếp chủ thẻ chính là cá nhân
   
  Căn cứ: Thông tư 17/2021/TT-NHNN
   
   
  4216 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ChuTuocLS vì bài viết hữu ích
  admin (28/12/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578396   26/12/2021

  mibietchi
  mibietchi
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hà Tĩnh
  Tham gia:25/05/2014
  Tổng số bài viết (148)
  Số điểm: 1190
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 66 lần


  Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 01/2022

  Sang năm 2022 nhiều chính sách về thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ thay đổi. Các hộ kinh doanh cần lưu ý các thay đổi về chính sách thuế để thực hiện việc khai thuế, nộp thuế đúng theo quy định.Cơ quan thuế cũng cần có các Công văn hướng dẫn chi tiết để người nộp thuế dễ áp dụng các quy định vào thực tế hơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #578783   30/12/2021

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (794)
  Số điểm: 6730
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 129 lần


  Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 01/2022

  Cảm ơn bài viết của bạn, đây là những quy định mới mà mọi người nên nắm bắt trước khi bước qua năm 2022, để nắm bắt thực hiện được các quyền lợi của mọi người và các thủ tục giao dịch đã được đổi mới cải tiến thuận lợi hơn cho người dân, như được phát hành thẻ bằng phương thức điện tử. Cụ thể, tổ chức phát hành thẻ có thể thực hiện phát hành thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước định danh đối với chủ thẻ chính là cá nhân bằng phương thức điện tử, với việc bổ sung quy định mới này, khách hàng không cần phải trực tiếp đến ngân hàng để làm thủ tục mở thẻ. Và người lao động về hưu nên chú ý đến các quy định mới  tăng lương hưu trọ cấp 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12.2021, cụ thể, mức lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 1.2022 bằng mức lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 12.2021 nhân 1,074.

   
  Báo quản trị |  
 • #578862   30/12/2021

  thuongnguyen2510
  thuongnguyen2510

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2016
  Tổng số bài viết (48)
  Số điểm: 270
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 01/2022

  Các chính sách về thuế và hoá đơn chứng từ có nhiều thay đổi giúp thuận tiện và đơn giản hoá quá trình kê khai nộp và quản lý thuế . Tuy nhiên, bước đầu thực hiện việc chuyển đổi từ quy định cũ sang các quy định mới còn gặp nhiều lúng túng. Mong được cập nhật các công văn hướng dẫn chi tiết để thuận tiện trong việc áp dụng.

   
  Báo quản trị |  
 • #578913   30/12/2021

  Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 01/2022

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà bạn chia sẻ. Có lẽ vấn đề tăng lương hưu và trợ cấp xã hội là những vấn đề được quan tâm nhiều nhất hiện nay. Phần lớn lao động hiện nay có xu hướng chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần thay vì hưởng lương hưu. Hi vọng chính sách tăng lương hưu sẽ giúp cải thiện điều này.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #580553   22/02/2022

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (504)
  Số điểm: 3351
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 40 lần


  Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 01/2022

  Cảm ơn bài viết của bạn, những chính sách mới có hiệu lực trong năm 2022  hi vọng sẽ cải thiện hỗ trợ cho người dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính góp phần phát triển đất nước, bên cạnh đó hi vọng sẽ có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể để người dân khỏi lúng túng khi những chính sách mới có hiệu lực.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #580560   22/02/2022

  Cảm ơn thông tin của bạn, đây là những thông tin cực kỳ hữu ích. Vì đây là những chính sách vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng tới nhiều mặt của đời sống. Vì vậy, biết được thông tin này sẽ giúp nhiều công việc trở nên thuận tiện, đã phát sinh rắc rối hơn. 

   
  Báo quản trị |  
 • #580793   27/02/2022

  Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 01/2022

  Cảm ơn tác giả vì đã có một bài viết rất hữu ích để cung cấp những thông tin cần thiết đến bạn đọc. Mỗi năm có rất nhiều văn bản mới được ban hành thay thế cho những quy định đã cũ không phù hợp. Bài viết của tác giả đã tổng hợp lại những quy định mới mà mọi người cần biết, rất hữu ích.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #582218   30/03/2022

  Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 01/2022

  Cảm ơn tác giả vì đã có một bài viết rất hữu ích để cung cấp những thông tin cần thiết đến bạn đọc. Bởi bài viết của tác giả đã tổng hợp lại những quy định mới mà mọi người cần biết, rất hữu ích. Vì mỗi năm có rất nhiều văn bản mới được ban hành thay thế cho những quy định đã cũ không phù hợp nên nhiều khi mọi người không cập nhật kịp thời.

   

   
  Báo quản trị |