Những bản án mà Chấp hành viên không được thi hành

Chủ đề   RSS   
 • #601485 31/03/2023

  Những bản án mà Chấp hành viên không được thi hành

  Tại Điều 21 Luật Thi hành án dân sự 2008 có quy định về những việc Chấp hành viên không được làm như sau:

  1. Những việc mà pháp luật quy định công chức không được làm.

  2. Tư vấn cho đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan dẫn đến việc thi hành án trái pháp luật.

  3. Can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết vụ việc thi hành án hoặc lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người có trách nhiệm thi hành án.

  4. Sử dụng trái phép vật chứng, tiền, tài sản thi hành án.

  5. Thực hiện việc thi hành án liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người sau đây:

  a) Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi;

  b) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Chấp hành viên, của vợ hoặc chồng của Chấp hành viên;

  c) Cháu ruột mà Chấp hành viên là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì.

  6. Sử dụng thẻ Chấp hành viên, trang phục, phù hiệu thi hành án, công cụ hỗ trợ để làm những việc không thuộc nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

  7. Sách nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thi hành án.

  8. Cố ý thi hành trái nội dung bản án, quyết định; trì hoãn hoặc kéo dài thời gian giải quyết việc thi hành án được giao không có căn cứ pháp luật.

  Như vậy, Chấp hành viên không được thi hành án những bản án án liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người sau đây:

  - Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi;

  - Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Chấp hành viên, của vợ hoặc chồng của Chấp hành viên;

  - Cháu ruột mà Chấp hành viên là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì.

   
  176 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận