Những ai được hưởng lương cao từ 1/1/2021?

Chủ đề   RSS   
 • #566221 06/01/2021

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1870 lần


  Những ai được hưởng lương cao từ 1/1/2021?

   

  Ảnh minh họa: Lương từ 1/1/2021

  Theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động, có nội dung "từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ". Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

  Theo Nghị định 90, mức lương tối thiểu vùng phải bảo đảm:

  - Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

  - Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều này.

  Cụ thể như sau:

   

  Mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2021

  Mức lương tối thiểu của người đã qua học nghề, đào tạo nghề

  Vùng 1

  4.420.000 đồng/tháng

  4.729.400 đồng/tháng

  Vùng 2

  3.920.000 đồng/tháng

  4.194.400 đồng/tháng

  Vùng 3

  3.430.000 đồng/tháng

  3.670.100 đồng/tháng

  Vùng 4

  3.070.000 đồng/tháng

  3.284.900 đồng/tháng

   

  Người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo bảng trên sẽ được cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động. Cụ thể, những người có bằng cấp, chứng chỉ sau đây được xác định là đã qua học nghề, đào tạo nghề gồm:

  - Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ theo quy định tại Nghị định số 90-CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;

  - Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ; văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; văn bằng giáo dục đại học và văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005;

  - Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề;

  - Người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của Luật Việc làm;

  - Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp;

  - Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học theo quy định tại Luật Giáo dục đại học;

  - Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài;

  - Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.

  Như vậy trường hợp lương tối thiểu vùng 2021 thực hiện theo Nghị định 90 mà không có thay đổi gì về đối tượng đã qua học nghề, đào tạo nghề được hưởng lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng thì những người có bằng cấp, chứng chỉ nêu trên sẽ được hưởng lương cao hơn so với mức tối thiểu vùng.

   
  2707 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn shin_butchi vì bài viết hữu ích
  admin (07/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận