Nhu cầu thực tế về luật hộ tịch

Chủ đề   RSS   
 • #144779 02/11/2011

  huynhquochuy

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2011
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 6 lần


  Nhu cầu thực tế về luật hộ tịch

  Xét từ phương diện khoa học quản lý nhà nước thì quản lý hộ tịch có vị trí trung tâm của hoạt động quản lý dân cư. Đây là lĩnh vực trọng yếu của nền hành chính mà mọi quốc gia hiện đại, không phân biệt chế độ chính trị và trình độ phát triển, đều phải quan tâm. Sự vững mạnh của một quốc gia liên quan mật thiết với hiệu quả của hoạt động quản lý dân cư nói chung và quản lý hộ tịch nói riêng.

  Từ nhu cầu của khoa học lập pháp

  Xét từ phương diện khoa học quản lý nhà nước thì quản lý hộ tịch có vị trí trung tâm của hoạt động quản lý dân cư. Đây là lĩnh vực trọng yếu của nền hành chính mà mọi quốc gia hiện đại, không phân biệt chế độ chính trị và trình độ phát triển, đều phải quan tâm. Sự vững mạnh của một quốc gia liên quan mật thiết với hiệu quả của hoạt động quản lý dân cư nói chung và quản lý hộ tịch nói riêng. Có thể khẳng định rằng, các vấn đề pháp lý về quản lý hộ tịch có tầm quan trọng tương tự như các vấn đề pháp lý về quốc tịch, về biên giới quốc gia, về tổ chức bộ máy nhà nước... Vì vậy, quản lý hộ tịch phải được điều chỉnh bằng một đạo luật do Quốc hội ban hành. Trên thế giới, nhiều nước như Pháp, Đức, Nhật Bản...đều điều chỉnh vấn đề quản lý hộ tịch bằng văn bản pháp luật do cơ quan lập pháp ban hành.

  Luật hộ tịch là đạo luật trực tiếp liên quan đến phạm trù quyền con người, quyền công dân, thể hiện tập trung và sinh động mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. Thông qua hoạt động quản lý hộ tịch có thể đánh giá việc thực hiện chức năng xã hội và bản chất dân chủ của nhà nước. Quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa đặt ra hai yêu cầu cơ bản đối với nhà nước: một là, tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật thể hiện ý chí chung và bảo đảm đầy đủ các quyền công dân của nhân dân lao động; hai là, mở rộng dân chủ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc ban hành Luật hộ tịch sẽ góp phần làm rõ bản chất dân chủ của nhà nước và pháp luật Việt Nam. Mặt khác, các quan hệ pháp luật về hộ tịch đã phát triển tương đối ổn định trong 60 năm qua và hiện nay trong thể chế kinh tế thị trường, nhiều vấn đề phức tạp về hộ tịch đã phát sinh vượt ra khỏi phạm vi điều chỉnh của văn bản dưới luật. Trong khi đó, Bộ luật dân sự năm 2005 không còn mục quy định về hộ tịch của cá nhân như trong Bộ luật dân sự năm 1995 nữa. Điều sửa đổi này là trả các quy định pháp luật về hộ tịch về đúng vị trí của nó là thuộc lĩnh vực pháp luật hành chính. Đây cũng là căn cứ để khẳng định sự cần thiết phải xây dựng và ban hành Luật hộ tịch. ở đây cũng cần nhấn mạnh thêm rằng, giữa pháp luật về quản lý hộ tịch với pháp luật dân sự, pháp luật hôn nhân và gia đình có mối quan hệ biện chứng giữa luật hình thức và luật nội dung, đòi hỏi phải có sự tương thích với nhau. Vì vậy, cùng với Bộ luật dân sự năm 2005, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, việc pháp điển hoá pháp luật hộ tịch, tập trung điều chỉnh các vấn đề pháp lý về thủ tục đăng ký hộ tịch, tổ chức quản lý hộ tịch... trong một đạo luật là cần thiết nhằm đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

  Việc ban hành Luật hộ tịch còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc ở chỗ, nó tạo cho mọi người dân những cơ hội ngang nhau trong việc thụ hưởng tốt nhất dịch vụ đăng ký hộ tịch trong một nền hành chính phục vụ. Luật hộ tịch không chỉ thiết lập các nguyên tắc cơ bản của hoạt động quản lý hộ tịch mà còn ấn định những cách thức, thủ tục để các cơ quan hành chính phục vụ quyền đăng ký hộ tịch của người dân, sẽ là biểu hiện cao độ của việc chăm lo chu đáo đến quyền lợi của người dân, sẽ loại trừ được những nhũng nhiễu mang tính ban phát, tiêu cực trong đăng ký hộ tịch (đặc biệt là đăng ký hộ khẩu) hiện nay. Pháp điển hoá Luật hộ tịch sẽ nâng tầm công tác quản lý hộ tịch hiện nay theo hướng hiện đại, góp phần giải quyết một cách toàn diện các vấn đề cơ bản của hoạt động quản lý hộ tịch như: phương thức quản lý hộ tịch và việc ứng dụng công nghệ thông tin, xác lập hệ thống dữ liệu thông tin hộ tịch; hệ thống tổ chức quản lý hộ tịch; cơ chế quản lý, khai thác dữ liệu thông tin về hộ tịch phục vụ cho hoạt động quản lý kinh tế - xã hội. Đồng thời, việc ban hành Luật hộ tịch sẽ là yếu tố quan trọng để nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác hộ tịch theo hướng chuyên nghiệp hoá.

  Pháp điển hoá pháp luật về hộ tịch góp phần hoàn thiện hoạt động quản lý dân cư của nhà nước theo hướng chuyển từ cơ chế quản lý phân lập thành ba lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu và dân số hiện nay sang cơ chế quản lý dân cư tích hợp thống nhất cả ba lĩnh vực trên.

  Đến nhu cầu của thực tiễn

  Trong thực tiễn có nhiều vấn đề đòi hỏi phải hoàn thiện công tác pháp điển hoá pháp luật về hộ tịch. Nhân đây, chúng tôi chỉ nêu một việc nhỏ: khai như thế nào trong giấy khai sinh?

  Trong số các loại giấy tờ tuỳ thân, giấy khai sinh là loại giấy tờ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sớm nhất cho một con người. Trong điểm 2 Điều 5 Nghị định số158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực từ 01/4/2006, khẳng định: "Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó". Như vậy, đối với một con người, khi có Giấy khai sinh - hộ tịch gốc - người đó đã là một công dân có đủ mọi quyền và nghĩa vụ theo pháp luật đối với nhà nước và xã hội. Tuy vậy, việc ghi những gì trong Giấykhai sinh lại là câuchuyện đáng bàn và nên được bàn cho thấu đáo, vì tất cả mọi thông số liên quan đến cuộc đời của một công dân, luôn bắt đầutừ hộ tịch gốc này

  Nghị định 158 đã quy định đầy đủ, chi tiết và ưu việt hơn trong việc khai sinh cho trẻ. Thẩm quyền cấp giấy khai sinh thuộc của UBND cấp xã, nơi cư trú của người mẹ; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì UBND cấp xã nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh. Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện tại UBND cấp xã nơi cư trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha mẹ hoặc người thân có trách nhiệm đi khai sinh cho con (nghị định cũ quy định thời hạn này là 30 ngày). Người đi đăng ký khai sinh phải nộp giấy chứng sinh và xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ trẻ em. Giấy chứng sinh do cơ sở y tế - nơi trẻ em được sinh ra cấp; nếu trẻ em được sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của ngươì làm chứng. Tuy nhiên, đối với trẻ em được sinh ra ngoài cơ sở y tế và không người làm chứng thì không đòi hỏi nhất thiết phải có giấy chứng sinh hoặc văn bản xác nhận của người làm chứng mà chỉ cần làm giấy cam đoan về việc sinh là có thật. So với quy định trước đây, khi làm khai sinh đã giảm bớt những yêu cầu về sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú của người mẹ, đồng thời giảm bớt các điều kiện đối với người làm chứng cho việc sinh trẻ em. Nếu quá thời hạn 60 ngày, giấy khai sinh cũng vẫn được cấp nhưng ghi rõ trong sổ khai sinh là "đăng ký quá hạn". Trường hợp bản chính bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều sẽ được cấp lại bản chính giấy khai sinh, nếu sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được và sẽ do UBND cấp huyện thực hiện.

  Tuy nhiên trong Nghị định còn nhiều điều ghi chưa cụ thể mà lẽ ra, các vấn đề này có thể làm được ngay. Ví dụ, việc xác định dân tộc cho trẻ buộc phải theo dân tộc của bố hay mẹ; việc ghi quê quán của trẻ là theo quê ông nội hay theo nơi thường trú của bố, mẹ hoặc ghi theo nơi sinh của bố; nơi sinh ghi là tỉnh, thành phố đứa trẻ sinh ra hay ghi tên bệnh viện... Điều này cũng gây ra những bất cập khi áp dụng mà ý kiến xin nêu dưới đây là một ví dụ.

  Từ trước tới nay, pháp luật về hộ tịch quy định nguyên quán của một con người phải ghi theo nơi sinh của cha. Trên thực tế, đây cũng là vấn đề đáng bàn vì ngoài quy định hiện hành trên còn có thêm hai ý kiến là nguyên quán của một con người phải ghi theo "quê quán gốc" hoặc ghi theo nơi thường trú. Xem ra ý kiến nào cũng có cái lý của nó.

  Theo Từ điển Tiếng Việt năm 2002 (do Hoàng Phê chủ biên) thì nguyên quán là "Quê quán gốc" (trang 694) và quê quán là "Quê, về mặt là nơi gốc rễ của gia đình, dòng họ" (trang 810). Như vậy, theo cách giải nghĩa trong Từ điển Tiếng Việt thì nguyên quán của đứa trẻ phải ghi là Nam Đàn, Nghệ An. Chắc chắn dòng họ nhà tôi hài lòng. Quê cha đất tổ là nơi sinh sống của nhiều thế hệ, là nơi phát tích của một dòng họ cần được lưu truyền bằng cách ghi vào mục nguyên quán trong giấy khai sinh của mỗi người.

  Có ý kiến cho rằng kể từ khi nhà nước thực hiện chính sách kế hoạch hoá gia đình, trong dòng họ người Việt không còn nhiều chi, nhiều nhánh nữa. Mỗi gia đình thường chỉ có một con trai và nếu người con trai đó lớn lên rời quê đi sinh sống ở nơi khác, thì các thế hệ tiếp theo khó mà quay trở lại quê cha đất tổ. Vì vậy, mục nguyên quán trong giấy khai sinh của mỗi người cần ghi theo nơi sinh của người cha để dễ thực hiện việc quản lý nhà nước. Nghe thì thấy có lý nhưng suy nghĩ kỹ tôi vẫn cho rằng không nên ghi theo nơi sinh vì nhiều người cha sinh ra một nơi nhưng sống và làm việc lâu dài ở nơi khác. Trường hợp này có thể ghi theo nơi thường trú của người cha. Trước sau tôi vẫn cho rằng mục nguyên quán nên ghi theo quê cha đất tổ lâu đời. Điều này sẽ thuận lợi cho việc truy tìm và lưu giữ gia phả của mỗi dòng họ - một nhu cầu tinh thần thiêng liêng mang tính truyền thống của người Việt.

  Thiết nghĩ, trong các Nghị định (là văn bản dưới luật) nên có quy định cụ thể để các địa phương áp dụng thống nhất. Nên tránh tình trạng văn bản dưới luật lại phải chờ văn bản hướng dẫn nữa rồi mới thực hiện được. Cần thiết hơn, là việc pháp điển hoá Luật về hộ tịch, để công tác quản lý và thực hiện các thủ tục này trở nên thống nhất, rành rẽ.

  Cập nhật bởi huynhquochuy ngày 02/11/2011 09:46:35 SA

  Họa sỹ.Luật gia. HUỲNH QUỐC HUY

  Hội viên Hội Luật gia Việt Nam

  ----------

  Trợ lý CT.HĐQT Trường TC Ngọc Phước-Sở LĐ-TB&XH Tp.HCM

  Giáo viên: Trường đào tạo Nghiệp vụ Bảo vệ-Vệ sỹ Tp.HCM- Tổng cục VII-Bộ CA

  E-Mail: quochuy@ngocphuoc.edu.vn

  YM: huynh.quochuy

   
  17044 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huynhquochuy vì bài viết hữu ích
  tuphapphuphuong (29/07/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #175359   30/03/2012

  cuongluatsu
  cuongluatsu
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (164)
  Số điểm: 906
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 64 lần


  Dự thảo Luật Hộ tịch bằng số và mã số

  Dự thảo Luật Hộ tịch

  PDFPrintE-mail

  “Mỗi cá nhân nên có một sổ hộ tịch thể hiện mọi biến động về hộ tịch, lấy nơi đăng ký khai sinh làm gốc. Dù công dân có ở nước ngoài đi nữa mà có yêu cầu thì chỉ cần lên mạng là được đáp ứng” - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhấn mạnh về một trong những điểm mới của Dự án Luật Hộ tịch tại phiên họp lần thứ 3 hôm qua - 23/3.

  Họp ban soạn thảo ngày 23/3.

  Theo dõi mọi biến động về tình trạng hộ tịch

  Ở phiên họp thứ 2 của Ban soạn thảo Luật Hộ tịch, vấn đề gộp chung một sổ đăng ký (thay vì nhiều sổ như hiện nay) đã được đề cập. Một sổ sẽ theo dõi mọi biến động về tình trạng hộ tịch của công dân, tiện cho cả họ và cơ quan quản lý nhà nước. Tổ biên tập đề xuất sổ này sẽ là sổ đăng ký khai sinh.

  Tại phiên họp hôm qua, Dự thảo luật mới đã chỉnh sửa theo hướng, sổ đăng ký khai sinh sẽ là sổ gốc; nơi đăng ký khai sinh là nơi quản lý hộ tịch gốc của cá nhân; các việc hộ tịch sau khi được đăng ký phải được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh;

  Các việc hộ tịch cụ thể được đăng ký vào từng sổ riêng như kết hôn, nuôi con nuôi, khai tử…nhưng sau khi được đăng ký vào sổ riêng đều phải được ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh. Riêng thẩm quyền đăng ký các việc hộ tịch có thể được thực hiện tại nơi đăng ký khai sinh hoặc nơi cư trú của đương sự.

  Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn ủng hộ: Mỗi người cần có một sổ, nên gọi là sổ hộ tịch và lấy nơi khai sinh làm gốc. “Cần thiết kế một mục dành cho sự di biến động hộ tịch, khi đăng ký ở nơi mới, cán bộ nơi đó có trách nhiệm thông báo về cho nơi cũ. Như vậy, công dân đỡ phiền hà”. Tuy nhiên, có ý kiến bày tỏ lo ngại khi kỷ luật hành chính chưa tốt, liệu cán bộ nơi đăng ký mới có thể thông báo về nơi có sổ gốc?

  “Nếu do sơ suất, hoặc do nơi đăng ký hộ tịch tiếp theo vì lý do gì đó chưa kịp thông báo thì người dân vẫn có cơ sở để tự mình yêu cầu cập nhật vì họ cũng có trong tay một sổ hộ tịch, điều này thuận lợi cho việc làm các thủ tục hành chính, dân sự khi có yêu cầu. Một sổ hộ tịch cũng sẽ khắc phục tình trạng mất giấy tờ hộ tịch và phải đăng ký lại” -  bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng -Trưởng phòng Hành chính tư pháp (Sở Tư pháp Hà Nội) phân tích.

  Xây dựng chức danh hộ tịch viên không “đẻ” thêm bộ máy

  Dự thảo Luật Hộ tịch xây dựng chế định hộ tịch viên, đảm bảo hộ tịch viên là một chức danh chuyên nghiệp. Dự thảo Nghị định dành một chương quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ của hộ tịch viên và những việc hộ tịch viên không được làm.

  Phó Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha và đại diện đến từ một số cơ quan như Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ-TB&XH…cho rằng việc xây dựng chức danh nói trên là cần thiết tuy nhiên, lưu ý đối với một số nơi không có cấp xã thì bố trí như thế nào? Nếu theo phương án 2-3 xã mới có một hộ tịch viên thì vấn đề quản lý cán bộ đó ra sao?

  Thứ trưởng Bộ Nội vụ Văn Tất Thu băn khoăn: Hộ tịch viên là công chức hay viên chức. Phải thống nhất giữa các quy định của luật này với Luật Cán bộ công chức. Ông Thu cũng lo ngại, có thêm chức danh hộ tịch viên sẽ “phình bộ máy”, rồi việc giải quyết chế độ…”. “Cái gì cần thiết vẫn phải làm nhưng phải thuyết minh cho được” - ông Thu nói.

  Phát biểu kết luận phiên họp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh: Việc đăng ký tập trung về cấp xã là cần thiết, trừ những trường hợp đã có quyết định như về quốc tịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước. Có những việc xã không làm được nhưng về nguyên tắc người dân chỉ biết đến cấp xã mà thôi; còn việc xã giải quyết như thế nào, xin ý kiến ai là việc các cơ quan nhà nước với nhau.

  Bộ trưởng cũng cho biết: Hiện nay mỗi xã cơ bản đã có 2 cán bộ, hộ tịch tư pháp, tuy nhiên có đến 30% số này chưa được đào tạo. “Xây dựng chức danh hộ tịch viên để đội ngũ này chuyên nghiệp lên. Trước mắt nếu chưa cần thiết mỗi xã phải có 1 hộ tịch viên thì tùy nhu cầu 2-3 xã mới có một hộ tịch viên cũng được. Sau này tùy tình hình có thể bổ nhiệm thêm” -  Bộ trưởng gợi ý.

  Về vấn đề mã số cá nhân, Dự thảo Luật Hộ tịch chỉ quy định nguyên tắc mỗi cá nhân khi đăng ký khai sinh. Mã số cá nhân có ý nghĩa để tra cứu dữ liệu hộ tịch của cá nhân, không có ý nghĩa thay thế cho danh tính cá nhân. Bộ Công an có nhiệm vụ phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng và cấp mã số cá nhân. Tại cuộc họp, nhiều ý kiến đồng tình với quy định này.

   (Nguồn: phapluat.vn)

  Cập nhật bởi cuongluatsu ngày 30/03/2012 05:36:13 CH

  Công ty luật hợp danh Sự Thật - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

  Giám đốc: Luật sư Tạ Quốc Cường -

  - Điện thoại: 0912 479 766 - 09133 828 74- Website: luatsuthat.vn

  - Gmail: cuongluatsust@gmail.com - Phương châm: CÓ TÀI, CÓ TÂM, SẼ CÓ TẦM.

  - Địa chỉ: Số 12, ngõ 71, đường Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

  * CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ

  1. Cử luật sư tranh tụng tại Tòa án trong các vụ án Hình sự, Dân sự, Lao động, Hành chính, Kinh doanh, thương mại

  Luật sư đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng và Đại diện ngoài tố tụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực pháp lý...

  2. Tư vấn pháp luật trực tiếp hoặc bằng văn bản cho các tố chức, cá nhân trong mọi lĩnh vực pháp luật.

  3. Tư vấn lập dự án đầu tư, xin thuê đất, chuyển nhượng dự án. Mua bán doanh nghiệp, đấu thầu...

  4. Thu hồi công nợ, tư vấn thu hồi nợ "Xấu".

  * TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ

   
  Báo quản trị |  
 • #229997   29/11/2012

  cangnamcan
  cangnamcan

  Female
  Sơ sinh

  Cà Mau, Việt Nam
  Tham gia:06/07/2009
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 125
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  chữ ủy bo dau hỏi ở chữ u hay chu y?

   

   
  Báo quản trị |