Nhờ tư vấn về trả lương cho chức danh Trưởng BKS khi đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa miễn nhiệm

Chủ đề   RSS   
 • #537282 13/01/2020

  Nhờ tư vấn về trả lương cho chức danh Trưởng BKS khi đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa miễn nhiệm

  Chào Ban tư vấn pháp luật cũng như các bạn đọc,

  Tôi có vấn đề vướng mắc cần xin ý kiến tư vấn của Ban tư vấn pháp luật như sau:

  Công ty tôi là công ty cổ phần, có thành lập Ban kiểm soát, trong đó Trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách nhưng được Công ty xếp và trả lương hàng tháng theo hệ số, ngạch lương tương đương với chức vụ Kế toán trưởng Công ty (không hưởng thù lao theo NQ của ĐHĐCĐ).

  Hiện nay, đồng chí Trưởng BKS đến tuối nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH kể từ ngày 01/01/2020 (đã có QĐ nghỉ hưu) nhưng theo quy định thì việc miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS sẽ do ĐHĐCĐ phê duyệt. Vậy trong khoảng thời gian chờ ĐHĐCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm thì Công ty chúng tôi nên sắp xếp trả lương cho đ/c Trưởng BKS như thế nào?

   
  1620 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bobo1982vn vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/01/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #537298   13/01/2020

  GHLAW
  GHLAW
  Top 500
  Male
  Lớp 3

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/11/2016
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 4787
  Cảm ơn: 425
  Được cảm ơn 213 lần


   

  Gửi bạn tham khảo!

  Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định

  "Điều 167. Tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên

  Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, thì tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên được thực hiện theo quy định sau đây:

  1. Kiểm soát viên được trả tiền lương hoặc thù lao và được hưởng các quyền lợi khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức lương, thù lao và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát;

  2. Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác;..."

  Theo quy định trên, căn cứ vào tình hình thực tế công ty bạn nên xem xét để có biện pháp phù hợp.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn GHLAW vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/01/2020)