Nhờ hỗ trợ về chế độ bảo lưu phụ cấp chức vụ

Chủ đề   RSS   
 • #574211 30/07/2021

  thothothothotho

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/07/2021
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Nhờ hỗ trợ về chế độ bảo lưu phụ cấp chức vụ

  Tôi sinh tháng 5/1968, là công chức, công tác được 37 năm. Tôi làm đơn xin nghỉ theo chính sách 143 theo xác nhập 2 cơ quan quản lý nhà nước. Tôi làm đơn xin nghỉ từ ngày 01/09/2021. Hiện tôi là trưởng phòng cấp sở và tôi xin nghỉ trước 3 tháng đợi quyết định nghỉ hưu. Vậy tôi có được bảo lưu phụ cấp chức vụ 0.5 hay không. Mong nhờ luật sư tư vấn giúp. Tôi xin cảm ơn.

   
  377 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #574227   30/07/2021

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1169)
  Số điểm: 8295
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 176 lần


  Trường hợp thôi giữ chức vụ lãnh đạo do sắp xếp tổ chức theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP  ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP,  Nghị định 143/2020/NĐ-CP) thì việc bảo lưu mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP  Điều 9 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTCcủa Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 

  Điều 11 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP quy định về chính sách đối với những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức như sau:

  “…công chức… do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử. Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu 06 tháng."

  Theo đó, sau khi sáp nhập 2 cơ quan chị thôi giữ chức vụ thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm. Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu 06 tháng. 

   

   

   
  Báo quản trị |