NHNN lấy ý kiến Dự thảo bổ sung quy định về cho phép vay qua app

Chủ đề   RSS   
 • #585527 21/06/2022

  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 29250
  Cảm ơn: 85
  Được cảm ơn 778 lần
  SMod

  NHNN lấy ý kiến Dự thảo bổ sung quy định về cho phép vay qua app

  NHNN vừa ban hành Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN theo đó có một số nội dung nổi bật như sau:

  1. Sửa đổi, bổ sung tiêu đề khoản 1 Điều 23 do Thông tư bổ sung quy định cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử. Cho vay theo hình thức truyền thống hay cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử thì trong thỏa thuận cho vay vẫn phải có các nội dung tối thiểu đã được quy định.

  Sửa đổi, bổ sung tiêu đề khoản 1 Điều 23 như sau:
  “1. Thỏa thuận cho vay phải được lập thành văn bản (bao gồm cả hợp đồng điện tử), trong đó tối thiểu có các nội dung sau:”.
   
  Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 23 như sau:
  “b) Cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho khách hàng biết trước khi giao kết thỏa thuận cho vay và có xác nhận của khách hàng về việc đã được tổ chức tín dụng cung cấp đầy đủ thông tin”.
   
  cho-vay-qua-app
   
  2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2
   
  - Sửa đổi, bổ sung khoản 4 cho phù hợp với khoản 5 và sửa đổi, bổ sung khoản 5 cho phù hợp với khoản 12 Điều 2.
   
  - Sửa đổi, bổ sung quy định về việc vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống để mua nhà ở; xây dựng, cải tạo nhà ở; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở tại điểm c khoản 6 Điều 2 Thông tư 39, vì: Thực trạng thời gian qua một số TCTD cho vay khách hàng cá nhân với mục đích tiêu dùng, sinh hoạt liên quan đến bất động sản với số tiền lớn, tiềm ẩn rủi ro nếu xảy ra biến động trên thị trường bất động sản. Do đó, để kiểm soát rủi ro đối với khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống liên quan đến bất động sản, cần quy định chặt chẽ hơn (quy trình, điều kiện, hồ sơ, thủ tục, phương án sử dụng vốn vay, kế hoạch trả nợ...) đối với khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống để mua nhà ở; xây dựng, cải tạo nhà ở; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà.
   
  - Bổ sung khoản 12 quy định về hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân khi tham gia quan hệ vay vốn cho phù hợp quy định tại Chương VI Bộ Luật Dân sự và NĐ 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và sửa đổi khoản 5 Điều 2 cho phù hợp với khoản này.
   
  3. Sửa đổi, bổ sung quy định những nhu cầu vốn không được cho vay (Điều 8):
   
  - Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3, điều chỉnh các nhu cầu vốn không được cho vay phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự và Luật Đầu tư (các ngành nghề cấm đầu tư theo quy định của Luật, chứ không phải theo quy định của pháp luật nói chung).
   
  - Sửa đổi, bổ sung khoản 5 cho phù hợp với thực tế, thay vì chỉ quy định đối với nhu cầu thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong dự toán xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, cụ thể: Thanh toán lãi tiền vay của khoản cho vay để trồng cây công nghiệp có thời gian từ lúc trồng cây đến lúc khai thác là trung, dài hạn; thanh toán lãi tiền vay trong quá trình học tập, đào tạo mà chi phí lãi vay này đã được tính bao gồm trong dự toán tổng chi phí học tập, đào tạo...
   
  Sửa đổi, bổ sung khoản 6 cho phù hợp với thực tế, thay vì chỉ quy định đối với khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh, cụ thể: Khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm cho phù hợp với thông lệ thị trường và bản chất của hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế; bên cạnh đó, tạo điều kiện cho TCTD được vay để trả nợ khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống. Ngoài ra, việc quy định tại thời điểm xem xét cho vay, khoản vay đang được phân loại nợ thuộc nhóm nợ 1 hoặc nhóm nợ 2 theo kết quả gần nhất về phân loại nợ, cam kết ngoại bảng của khách hàng do Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam cung cấp để tránh che giấu nợ xấu nhưng đồng thời tháo gỡ những khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 mà khoản vay đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN (đã được sửa đổi bổ sung).
   
  - Bổ sung khoản 7 vì thực tiễn thời gian qua, một số TCTD đã thực hiện cho vay để chứng minh năng lực tài chính của khách hàng vay khi tham gia giao dịch dân sự với bên thứ ba, như chứng minh tài chính để đi du học, bảo lãnh, góp vốn thành lập doanh nghiệp. Liên quan đến vấn đề này, NHNN đã có văn bản số 9565/NHNN-CSTT ngày 06/12/2019 cảnh báo TCTD. Vì vậy, cần xem xét bổ sung quy định về nhu cầu vốn không được cho vay để đảm bảo kiểm soát sử dụng vốn vay đúng mục đích và kiểm soát rủi ro khoản vay.
   
  Bổ sung khoản 8 vì:
  (i) Đối với trường hợp cho vay góp vốn, hợp tác kinh doanh không hình thành vốn điều lệ của đơn vị nhận góp vốn: Việc đánh giá phương án khả thi và khả năng trả nợ của khách hàng là rất khó do hiệu quả của phương án được xác định bởi khoản lợi tức cố định do bên nhận góp vốn cam kết trả cho khách hàng, không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của bên nhận góp vốn và nguồn trả nợ của khách hàng được thẩm định phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tiền của bên nhận góp vốn; việc xác định vốn vay được sử dụng đúng mục đích được thực hiện thông qua việc kiểm soát tiền được chuyển cho bên nhận góp vốn. Tuy nhiên, sau khi giải ngân vào tài khoản của bên nhận góp vốn, một số trường hợp TCTD không kiểm soát được việc sử dụng vốn của bên nhận góp vốn, không đánh giá thường xuyên tình hình tài chính, tình hình hoạt động, khả năng trả nợ của bên nhận vốn góp.
   
  (ii) Đối với trường hợp cho vay góp vốn, hợp tác kinh doanh hình thành vốn điều lệ của đơn vị nhận góp vốn: Thực tế cho thấy một số trường hợp chủ đầu tư/đơn vị nhận vốn góp là doanh nghiệp mới thành lập; các hồ sơ, tài liệu liên quan đến doanh nghiệp cho thấy doanh nghiệp không có nhân sự có kinh nghiệm, không có máy móc, phương tiện hoạt động thi công công trình; không có tài sản cố định phục vụ hoạt động quản lý, kinh doanh, chủ đầu tư nhận vốn góp không có khả năng tài chính cũng như năng lực thực hiện dự án/phương án...; trong khi đó, TCTD thực hiện thẩm định, quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát vốn vay thiếu chặt chẽ...
   
  (iii) Về cho vay hoàn vốn tự có: Việc cho vay này tiềm ẩn rủi ro về việc sử dụng vốn vay và tính xác thực của các giao dịch mà TCTD tài trợ trong thực tế; TCTD sẽ không kiểm soát được việc khách hàng sử dụng số tiền được giải ngân.
   
  (iv) Về cho vay thanh toán tiền đặt cọc: TCTD cấp tín dụng cho khách hàng để đặt cọc hướng đến các công ty này chuyển nhượng BĐS hình thành trong tương lai, tuy nhiên hầu hết các dự án BĐS sẽ chuyển nhượng chưa đủ điều kiện để thực hiện theo q uy định của pháp luật như: chưa có giấy phép xây dựng, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Sau khi TCTD cấp tín dụng khách hàng và chủ đầu tư hủy hợp đồng đặt cọc do không hoàn thiện được thủ tục pháp lý để ký hợp đồng chuyển nhượng. Do đó, việc kiểm soát mục đích sử dụng vốn khó khăn, tiềm ẩn rủi ro.
   

  >>> Xem toàn văn Dự thảo tại file đính kèm bên dưới

   
  463 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
  admin (22/06/2022) ThanhLongLS (21/06/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #585944   26/06/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1027)
  Số điểm: 7210
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 139 lần


  NHNN lấy ý kiến Dự thảo bổ sung quy định về cho phép vay qua app

  Việc điều chỉnh quy định cho vay qua app là việc cần thiết vì thực tế luật chưa quy định thì các đơn vị cũng đã có triển khai nội dung này. Do đó Ngân hàng nhà nước cần xem xét đưa ra quy định cụ thể để có thể kiểm soát được và thông nhất các yêu cầu chung để các tổ chức tín dụng thực hiện đồng nhất.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #586188   27/06/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (243)
  Số điểm: 2145
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 60 lần


  NHNN lấy ý kiến Dự thảo bổ sung quy định về cho phép vay qua app

  Cảm ơn về bài viết trên của tác giả, tuy nhiên tôi có quan điểm là không nên cho phép vay qua app vì tồn tại nhiều vấn đề mà ở phía ngân hàng không thể lường trược được mà vẫn nên đưa trở về việc cho vay theo hình thức truyền thống vì như vậy mới có thể nắm bắt được sự minh bạch từ phía người vay và bên tổ chức cho vay. Phía Ngân hàng nhà nước cần sớm có quy định cụ thể để thống nhất việc nêu trên tránh để lâu dài khiến các tổ chức ngân hàng không đồng nhất trong việc thực hiện.

   
  Báo quản trị |  
 • #586298   27/06/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (174)
  Số điểm: 1260
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  NHNN lấy ý kiến Dự thảo bổ sung quy định về cho phép vay qua app

  Cảm ơn bạn vì bài viết hữu ích mà bạn mang lại. Quan điểm của tôi cho rằng việc cho phép vay qua app sẽ tồn tại những vấn đề phát sinh mà khó có thể lường trước. Do vậy, trước khi thống nhất về quy định cho vay qua app thì tôi nghĩ Ngân hàng nhà nước cần sớm phải đưa ra được những quy định hướng dẫn cụ thể, lường trước được những nguy cơ tiềm ẩn phía sau việc vay qua app để tránh các ngân hàng không thực hiện đồng nhất với nhau. 

   
  Báo quản trị |  
 • #587154   30/06/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (327)
  Số điểm: 3360
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 16 lần


  Cảm ơn ad vì đã chia sẻ thông tin hữu ích và thiết thực này.

  Tuy nhiên, cá nhân mình thấy việc hợp pháp hóa việc vay ngân hàng hay các tổ chức tín dụng khác cần được xem xét kỹ lưỡng và dự trù được hệ lụy có thể xảy ra (như về vấn đề xem xét khả năng tài chính của người vay, về khả năng trả nợ của người vay,... ).

   
  Báo quản trị |  
 • #587227   01/07/2022

  leehuy97
  leehuy97
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:29/06/2022
  Tổng số bài viết (211)
  Số điểm: 1365
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 12 lần


  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Việc cho vay qua ứng dụng app là một phương án rất tích cực vì sự tiện lợi. Mọi người không cần phải đi vay tại các địa điểm giao dịch ngân hàng. Nhưng việc cho vay qua app cần phải có được bảo mật cao và các hình thức quản lý nghiêm ngặt để tránh các trường hợp bị lợi dụng kẻ hở cho các hành vi gian lận trái pháp luật

   
  Báo quản trị |  
 • #587506   10/07/2022

  maithuan415
  maithuan415
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (302)
  Số điểm: 2350
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 24 lần


  NHNN lấy ý kiến Dự thảo bổ sung quy định về cho phép vay qua app

  Cảm ơn bạn bài viết rất hay. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, trong đó đề xuất bổ sung quy định vay tiền qua app.

   
  Báo quản trị |  
 • #587529   11/07/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1687)
  Số điểm: 11528
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 245 lần


  NHNN lấy ý kiến Dự thảo bổ sung quy định về cho phép vay qua app

  Hiện nay trên thực tế không thiếu những app cho vay với lãi suất rất cao và có nhiều chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền của người đi vay như là nhập đúng tất cả thông tin, tài khoản ngân hàng để nhận tiền nhưng báo là số tài khoản không đúng, yêu cầu nạp thêm nhiều lần để nhận tiền nhưng sau đó yêu cầu số tiền càng lớn và không thể nhận số tiền vay và tiền nạp thêm và rất khó để lấy lại tiền cần sự can thiệp của cơ quan công an nhưng khả năng lấy tiền là không cao. Nếu có cho vay qua app thì cần phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ tránh trường hợp như trên cũng như rủi ro của bên đơn vị cho vay.

   
  Báo quản trị |  
 • #587796   19/07/2022

  NHNN lấy ý kiến Dự thảo bổ sung quy định về cho phép vay qua app

  Cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ.
  Vay qua app về bản chất cũng là một thỏa thuận dân sự dựa trên sự tự nguyện giữa các bên, do đó không nên cấm mà cần có cơ chế quản lý chặt chẽ là được.

   
  Báo quản trị |  
 • #587831   19/07/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (124)
  Số điểm: 1094
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 30 lần


  NHNN lấy ý kiến Dự thảo bổ sung quy định về cho phép vay qua app

  Cám ơn những chia sẻ từ bài viết của tác giả.

  Hiện nay vấn đề cho vay qua app khá phổ biến và được nhiều quan tâm. Thực hiện cho vay qua app giúp rút ngắn thời gian, quá trình cho các bên. Tuy nhiên, đi kèm theo đó là những rủi ro, những vấn đề phát sinh và bị người khác lợi dụng hình thức này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, cần phải cân nhắc xem xét và lường trước được những rủi ro khi áp dụng hình thức cho vay qua app này. 

   

   
  Báo quản trị |  
 • #589162   31/07/2022

  maibng
  maibng

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:27/06/2022
  Tổng số bài viết (73)
  Số điểm: 455
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử khác cho vay bằng phương tiện truyền thống ở hình thức cho vay. Do đó, cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại luật các tổ chức tín dụng, Thông tư 39/2016/TT-NHNN, các quy định của pháp luật liên quan và các quy định nội bộ của tổ chức tín dụng.

   
   
  Báo quản trị |