NHNN đề xuất loại Tổ chức tín dụng khác khỏi đối tượng tham gia giao dịch môi giới tiền tệ

Chủ đề   RSS   
 • #609262 12/03/2024

  phucpham2205
  Top 100
  Lớp 10

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (758)
  Số điểm: 14131
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 281 lần
  SMod

  NHNN đề xuất loại Tổ chức tín dụng khác khỏi đối tượng tham gia giao dịch môi giới tiền tệ

  Vừa qua, NHNN công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-NHNN quy định hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Cụ thể như sau.

  (1) Loại bỏ Tổ chức tài chính khác khỏi các đối tượng tham gia giao dịch môi giới tiền tệ

  Cụ thể, theo Dự thảo Thông tư, Ngân hàng Nhà nước đề xuất sửa đổi các đối tượng áp dụng được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 17/2016/TT-NHNN như sau:

  Thông tư 17/2016/TT-NHNN

  Dự thảo Thông tư

  Khách hàng được môi giới tiền tệ (sau đây gọi là khách hàng) là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính khác.

  Khách hàng được môi giới tiền tệ (sau đây gọi là khách hàng) là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng.

  Ngoài ra, Dự thảo Thông tư đề xuất sửa đổi, bổ sung định nghĩa của môi giới tiền tệ, như sau:

  “Môi giới tiền tệ là việc làm trung gian có thu phí môi giới để thu xếp thực hiện các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định tại Điều 5 Thông tư này giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”

  Đồng thời, Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ Khoản 2 Điều 3 Thông tư 17/2016/TT-NHNN. Tức là các đối tượng tham gia vào việc môi giới tiền tệ theo Dự thảo chỉ bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng quy định về Tổ chức tài chính khác. Chính vì thế mà Khoản 3 Điều 4 Thông tư 17/2016/TT-NHNN là không còn cần thiết và sẽ được loại bỏ.

  Theo Ngân hàng Nhà nước, việc điều chỉnh lại đối tượng áp dụng (bỏ tổ chức tài chính khác không phải là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và Môi giới tiền tệ như đã nêu trên để nhằm mục đích phù hợp với quy định về môi giới tiền tệ tại Khoản 20 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

  (2) Điều chỉnh phương thức thực hiện môi giới tiền tệ

  Cụ thể, Dự thảo Thông tư đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 17/2016/TT-NHNN quy định về phương thức thực hiện môi giới tiền tệ như sau:

  Bên môi giới có thể thực hiện hoạt động môi giới tiền tệ với khách hàng thông qua giao dịch trực tiếp hoặc giao dịch điện tử theo quy định của Luật Giao dịch điện tử 2023.

  Theo lý giải của Ngân hàng Nhà nước, việc thay thế cụm từ “hoặc gián tiếp qua mạng máy vi tính và/hoặc điện thoại hoặc các phương thức khác do các bên thỏa thuận phù hợp với Điều kiện của các bên, tuân thủ quy định của pháp luật” bằng “hoặc giao dịch điện tử theo quy định của Luật Giao dịch điện tử” nhằm mục đích phù hợp với Luật Giao dịch điện tử và tình hình thực tiễn. Bởi theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Luật Giao dịch điện tử 2023 quy định về Giao dịch điện tử và Phương tiện điện tử như sau:

  - Giao dịch điện tử là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử. 

  - Phương tiện điện tử là phần cứng, phần mềm, hệ thống thông tin hoặc phương tiện khác hoạt động dựa trên công nghệ thông tin, công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ khác tương tự.

  Hiện tại, Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước công bố tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhằm trưng cầu ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức và cơ quan trong và ngoài nước. 

  Xem và tải về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-NHNN tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/12/du-thao-sua-doi-thong-tu-172016.doc

   
  151 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phucpham2205 vì bài viết hữu ích
  admin (12/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận