Nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #597233 21/01/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75820
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1944 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam

  Cục hàng không ban hành Quyết định 124/QĐ-CHK ngày 17/01/2023 về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam.
   
  Theo đó, nhiệm vụ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 như sau:
   
  quyet-dinh-124-di-chk-nhiem-vu-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-nam-2023-cua-cuc-hang-khong-viet-nam
   
  (1) Phó Cục trưởng phụ trách
   
  Phó Cục trưởng phụ trách là Tổ trưởng Tổ Soạn thảo và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về chất lượng, tiến độ soạn thảo VBQPPL.
   
  Thực hiện các nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ Soạn thảo theo quy định tại Quy chế soạn thảo, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng - ban hành kèm theo Quyết định 589/QĐ-CHK ngày 06/4/2018 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.
   
  (2) Phòng chủ trì soạn thảo văn bản
   
  * Đối với Đề cương chi tiết:
   
  - Xây dựng và báo cáo Cục trưởng duyệt Đề cương chi tiết.
   
  - Trước ngày 10 của tháng phải trình Đề cương chi tiết theo thời hạn quy định tại Chương trình xây dựng văn bản của Bộ Giao thông vận tải, Phòng chủ trì soạn thảo gửi Hồ sơ cho Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế để thực hiện rà soát lần cuối Đề cương chi tiết trước khi Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế trình Cục trưởng ký duyệt.
   
  - Sau khi Cục trưởng ký trình Đề cương chi tiết, thực hiện việc phát hành theo quy định.
   
  * Đối với Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL):
   
  - Thực hiện các nhiệm vụ của Phòng chủ trì soạn thảo theo quy định tại Quy chế soạn thảo, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng - ban hành kèm theo Quyết định 589/QĐ-CHK ngày 06/4/2018 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.
   
  - Hoàn thiện hồ sơ Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và gửi Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế thẩm định theo quy định.
   
  - Trước ngày 10 của tháng phải trình Dự thảo VBQPPL theo thời hạn quy định tại Chương trình xây dựng VBQPPL của Bộ GTVT, Phòng chủ trì soạn thảo gửi đầy đủ hồ sơ cho Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế để thực hiện rà soát lần cuối hồ sơ Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế trình Cục trưởng.
   
  - Sau khi Cục trưởng ký trình Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện việc phát hành theo quy định.
   
  * Báo cáo Lãnh đạo Cục (qua Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế) bằng văn bản hoặc thư điện tử về tiến độ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 20 hàng tháng.
   
  * Trưởng phòng Phòng chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nội dung, chất lượng và tiến độ soạn thảo văn bản.
   
  (3) Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế
   
  - Tham gia đóng góp ý kiến đối với Đề cương chi tiết và Dự thảo văn bản để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; tính hệ thống, thống nhất trong hệ thống quy phạm pháp luật, nhất là các quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
   
  - Rà soát văn bản trình Đề cương chi tiết và thực hiện thẩm định, rà soát lần cuối Hồ sơ trình Dự thảo các VBQPPL do Phòng chủ trì soạn thảo xây dựng trước khi trình Cục trưởng ký trình Bộ Giao thông vận tải.
   
  - Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Cục Hàng không Việt Nam. Hàng tháng báo cáo Cục trưởng về kết quả thực hiện Chương trình của Cục.
   
  Chi tiết Quyết định 124/QĐ-CHK năm 2023 có hiệu lực từ ngày 17/01/2023.
   
  308 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận