Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại thành phố Đà Nẵng?

Chủ đề   RSS   
 • #607202 30/11/2023

  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (834)
  Số điểm: 7032
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 134 lần


  Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại thành phố Đà Nẵng?

  Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại thành phố Đà Nẵng là tổ chức trực thuộc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia xây dựng, quản lý, duy trì vận hành và khai thác hạ tầng phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ tin cậy theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Tây Nguyên.

  Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại thành phố Đà Nẵng có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng.

  Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại thành phố Đà Nẵng

  Theo Điều 2 Quyết định 2328/QĐ-BTTTT Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại thành phố Đà Nẵng  thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau

  - Giúp Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia trên địa bàn được phân công, cụ thể:

  + Tham gia thẩm tra hồ sơ và cấp chứng thư số cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy theo quy định pháp luật giao dịch điện tử;

  + Tham gia kiểm tra hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy theo quy định pháp luật giao dịch điện tử; kiểm tra các hoạt động sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam, chứng thư số nước ngoài được chấp nhận trong giao dịch quốc tế; kiểm tra các hệ thống xác thực điện tử theo quy định;

  + Phối hợp xử lý sự cố liên quan đến dịch vụ tin cậy theo quy định pháp luật giao dịch điện tử;

  + Tham gia thu thập, tổng hợp số liệu về dịch vụ tin cậy theo quy định của pháp luật giao dịch điện tử; Thu thập, đối soát số liệu thu phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số và phí, lệ phí của các dịch vụ tin cậy.

  - Giúp Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về giao dịch điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn được phân công:

  + Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thúc đẩy sử dụng dịch vụ tin cậy theo quy định pháp luật giao dịch điện tử;

  + Phối hợp tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về dịch vụ tin cậy theo quy định pháp luật giao dịch điện tử trên địa bàn được phân công;

  + Tham gia thu thập, tổng hợp số liệu chữ ký điện tử và xác thực điện tử, chữ ký số và của các dịch vụ tin cậy theo quy định của pháp luật giao dịch điện tử.

  - Thực hiện nhiệm vụ quản trị nội bộ của Chi nhánh

  + Quản lý viên chức và người lao động; tài sản, hồ sơ, tài liệu, con dấu theo quy định của pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông và phân cấp của Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia;

  + Quản lý tài chính và thực hiện việc mua bán, sửa chữa, bảo trì vật tư, thiết bị theo quy định của pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông và phân cấp, ủy quyền của Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.

  -Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.

  Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại thành phố Đà Nẵng

  Theo Điều 3 Quyết định 2328/QĐ-BTTTT Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại thành phố Đà Nẵng có Trưởng Chi nhánh và các Phó Trưởng Chi nhánh, tổ chức bộ máy bao gồm 3 phòng chính Phòng Hành chính - Kế toán; Phòng Thông tin - Dịch vụ; Phòng Thẩm tra - Kỹ thuật.

  Trên đây là các quy định về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại thành phố Đà Nẵng theo Quyết định 2328/QĐ-BTTTT năm 2023 có hiệu lực từ ngày 24/11/2023.

   

   
  57 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận