Nhập khẩu hóa chất dưới 10 kg có phải khai báo không?

Chủ đề   RSS   
 • #599217 27/02/2023

  mttg

  Chồi


  Tham gia:24/12/2020
  Tổng số bài viết (61)
  Số điểm: 1340
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 20 lần


  Nhập khẩu hóa chất dưới 10 kg có phải khai báo không?

  Cho mình hỏi khối lượng hóa chất nhập khẩu dưới 10 kg có phải thực hiện thủ tục khai báo không?

   
  141 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599220   27/02/2023

  Nhập khẩu hóa chất dưới 10 kg có phải khai báo không?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 27 Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 14 Điều 1 Nghị định 82/2022/NĐ-CP) có quy định:

  “Điều 27. Khai báo hóa chất nhập khẩu

  1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất phải khai báo có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

  ...

  3. Thông tin khai báo hóa chất nhập khẩu

  a) Các thông tin khai báo theo mẫu quy định tại Phụ lục VI Nghị định này trên Cổng thông tin một cửa quốc gia bao gồm các thông tin tổ chức, cá nhân khai báo, các thông tin hóa chất nhập khẩu;

  b) Hóa đơn mua, bán hóa chất;

  c) Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt;

  d) Trường hợp đối với mặt hàng phi thương mại không có hóa đơn mua, bán hóa chất, tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất có thể sử dụng giấy báo hàng về cảng thay cho hóa đơn thương mại.

  ...”.

  Như vậy, về nguyên tắc, tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất phải khai báo có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Tuy nhiên, trong một số trường hợp sẽ được miễn trừ khai báo. Cụ thể, Điều 28 Nghị định 113/2017/NĐ-CP (được bổ sung bởi Khoản 15 Điều 1 Nghị định 82/2022/NĐ-CP ) có quy định:

  “Điều 28. Các trường hợp miễn trừ khai báo

  1. Hóa chất được sản xuất, nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng, ứng phó các sự cố thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp.

  2. Hóa chất là tiền chất ma túy, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất bảng đã được cấp phép sản xuất, nhập khẩu.

  3. Hóa chất nhập khẩu dưới 10 kg/một lần nhập khẩu. Trường hợp miễn trừ nêu tại điểm này không áp dụng đối với các hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

  4. Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc đã có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, nguyên liệu sản xuất thuốc là dược chất để sản xuất theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

  5. Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật đã có Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam.

  6. Thành phần hóa chất trong hỗn hợp chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo có hàm lượng trong hỗn hợp nhỏ hơn 0,1%”.

  Theo quy định trên, trường hợp hóa chất nhập khẩu có khối lượng dưới 10 kg/một lần nhập khẩu thì sẽ được miễn trừ khai báo (Lưu ý trường hợp miễn trừ này không áp dụng đối với các hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp).

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn daisy1009 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/02/2023)