Nhân viên thử việc khi nghỉ kết hôn có được hưởng nguyên lương hay không

Chủ đề   RSS   
 • #591910 29/09/2022

  Nhân viên thử việc khi nghỉ kết hôn có được hưởng nguyên lương hay không

  Căn cứ Bộ luật lao động 2012 (hết hiệu lực áp dụng ngày 01/01/2021) có quy định:
  "Điều 3. Giải thích từ ngữ
  Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  1. Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.
  ...
  Điều 15. Hợp đồng lao động
  Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
  ...
  Điều 116. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương
  1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:
  a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;"
   
  Căn cứ Bộ Luật lao động 2019 có quy định như sau:
  "Điều 3. Giải thích từ ngữ
  Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  1. Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.
  ...
  Điều 115. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương
  1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:
  a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;"
  =>> Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 để được xem là người lao động của công ty thì phải là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Do đó, nhân viên thử việc không ký hợp đồng lao động do đó không được xem là người lao động của công ty nên sẽ không được hưởng chế độ nghỉ kết hôn 3 ngày hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Luật lao động 2019 hiện nay thì người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. Trong trường hợp này nhân viên thử việc vẫn làm việc theo sự thỏa thuận và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của doanh nghiệp dó đó được xem là người lao động của công ty. Do đó, nhân viên thử việc khi kết hôn vẫn sẽ được nghỉ 03 ngày hưởng nguyên lương theo quy định tại Điều 115 nêu trên. 
   
  837 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592032   30/09/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (380)
  Số điểm: 3088
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 60 lần


  Nhân viên thử việc khi nghỉ kết hôn có được hưởng nguyên lương hay không

  Cảm ơn chia sẻ từ bạn. Có thể thấy rằng pháp luật chỉ quy định chung về người lao động khi kết hôn sẽ được nghỉ hưởng nguyên lương 3 ngày mà không nói rõ người lao động thử việc hay người lao động có hợp đồng lao động. Do đó, có thể hiểu người lao động trong giai đoạn thử việc vẫn được nghỉ việc hưởng nguyên lương khi kết hôn.

   
  Báo quản trị |  
 • #593177   30/10/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (792)
  Số điểm: 6690
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 128 lần


  Nhân viên thử việc khi nghỉ kết hôn có được hưởng nguyên lương hay không

  Cảm ơn bài viết của bạn, như vậy đối với những người làm việc mới đang ở thử việc thì vấn đề đặt ra ở đây là họ chưa có hợp đồng làm việc, hai bên chưa có ràng buộc với nhau về mặt pháp lý nên cũng không đề ra việc là bên phía người sử dụng lao động phải trả lương cho họ trong trường hợp trong thời gian nghỉ lễ/việc riêng ̣kết hôn. Việc có trả lương là do sự thỏa thuận giữa hai bên từ trước hay là do bên người sử dụng lao động tự nguyện thực hiện việc trả lương cho người lao động.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #593221   31/10/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (338)
  Số điểm: 2839
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Nhân viên thử việc khi nghỉ kết hôn có được hưởng nguyên lương hay không

  Cám ơn thông tin chia sẻ của bạn. Bộ Luật lao động 2019 đã có một số thay đổi về người lao động, tuy nhiên vẫn có nhiều người chưa rõ để áp dụng để bảo vệ quyền lợi của mình. Theo đó, đối với nhân viên thử việc là người làm việc cho công ty theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của công ty nên được xem là người lao động. Vì vậy nhân viên thử việc sẽ được hưởng các chế độ cho người lao động trong đó sẽ được nghỉ kết hôn 03 ngày hưởng nguyên lương theo Khoản 1 Điều 115 Bộ luật lao động 2019.

   
  Báo quản trị |