Nhân viên thử việc có phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Chủ đề   RSS   
 • #587757 17/07/2022

  lvkhngoc
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (179)
  Số điểm: 1609
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 53 lần


  Nhân viên thử việc có phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

  Theo quy định của pháp luật thì Công ty có bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho nhân viên thử việc trong thời gian thử việc không?

  Theo Khoản 1 Điều 24 Bộ Luật lao động 2019 quy định:

  Điều 24. Thử việc

  1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

  [...]”

  Và Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

  a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

  b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

  [...]”

  Căn cứ tại Khoản 1 Điều 24 Bộ luật lao động 2019, vấn đề thử việc được thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc được giao kết bằng hợp đồng thử việc. Tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, theo đó người làm việc theo hợp đồng lao động thì phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

  => Như vậy, đối với trường hợp:

  - Thỏa thuận nội dung thử việc trong hợp đồng lao động, người lao động ở đây được xác định là làm việc theo hợp đồng lao động cho nên phải đóng bảo hiểm xã hội. 

  - Thử việc theo giao kết hợp đồng thử việc: trường hợp người lao động tham gia hợp đồng thử việc, không phải hợp đồng lao động nên không phải đóng bảo hiểm xã hội.

   
   
  170 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lvkhngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587776   18/07/2022

  Nhân viên thử việc có phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

  Cảm ơn thông tin bạn đã chia sẻ. Các công ty nếu ký ngay hợp đồng lao động mà người lao động không đáp ứng được những điều kiện tối thiểu trong công việc để ký hợp đồng lâu dài thì việc đóng bảo hiểm xã hội cho họ thực sự không cần thiết. Do đó họ thường chỉ ký hợp đồng thử việc với nhân viên thử việc.

   
  Báo quản trị |  
 • #587816   19/07/2022

  Nhân viên thử việc có phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Trên thực tế người sử dụng lao động và người lao động được thỏa thuận về việc làm thử việc, hai bên được tự do thỏa thuận quyền và nghĩa vụ của các bên trong khuôn khổ cho phép của pháp luật. Nếu ký hợp đồng lao động mà trong hợp đồng có các điều khoản quy định về thử việc thì người lao động là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong trường hợp này thời gian thử việc sẽ được tính vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội.

   
  Báo quản trị |  
 • #589866   22/08/2022

  Special29
  Special29
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (606)
  Số điểm: 4473
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 92 lần


  Nhân viên thử việc có phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

  Tại luật Bảo hiểm xã hội 2014 không quy định các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là các đối tượng ký hợp đồng thử việc. Như vậy, người lao động khi ký hợp đồng thử việc sẽ không phải đóng BHXH. Bên cạnh đó công ty cũng không có trách nhiệm phải đóng cho bạn khi chưa có hợp đồng lao động chính thức.

   
  Báo quản trị |  
 • #589876   22/08/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1751)
  Số điểm: 12043
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 268 lần


  Nhân viên thử việc có phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

  Hiện tại trong quy định của hợp đồng thử việc không có nội dung về bảo hiểm xã hội nên trong thời gian thử việc theo hợp đồng thử việc sẽ không phải đóng BHXH. Còn trường hợp mà thời gian thử việc trong hợp đồng lao động thì vẫn phải đóng BHXH và tiền lương đóng BHXH trong thời gian thử việc này sẽ xác định đóng theo mức tiền lương trong hợp đồng lao động.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #590455   30/08/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 1815
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Nhân viên thử việc có phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019, NSDLĐ và NLĐ có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc. Việc lựa chọn giao kết theo một trong hai loại hợp đồng này sẽ ảnh hưởng đến việc NLĐ được đóng BHXH trong thời gian thử việc hay không. Cảm ơn thông tin hữu ích mà tác giả đã chia sẻ.

   
  Báo quản trị |  
 • #590494   30/08/2022

  Nhân viên thử việc có phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

  Tham gia BHXH là một trong những quyền lợi của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động. Tuy nhiên việc tham gia BHXH sẽ có những đối tượng bắt buộc riêng. Theo thông tin bạn chia sẻ thì thử việc không phải là đối tượng bắt buộc tham gia, vậy nên vấn đề này là do thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

   
  Báo quản trị |  
 • #590588   30/08/2022

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1744)
  Số điểm: 11299
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 227 lần


  Nhân viên thử việc có phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

  Theo nội dung của chủ bài viết thì có thể thấy có hai trường hợp xảy ra tùy thuộc vào thỏa thuận thời gian thử việc có trong hợp đồng lao động hay không. Tuy nhiên, thực tế thì đa phần nội dung thử việc sẽ được các công ty quy định bằng hợp đồng thử việc riêng để tránh việc đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, người lao động cần đọc kỹ các nội dung trong hợp đồng mà mình ký kết hoặc nếu muốn thì có thể chủ động thỏa thuận về vấn đề tham gia bảo hiểm xã hội này.

   
  Báo quản trị |  
 • #595024   30/11/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (298)
  Số điểm: 2825
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 23 lần


  Nhân viên thử việc có phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Như vậy, nhân viên thử việc có phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không thì phụ thuộc vào hợp đồng được giao kết giữa lao động thử việc và doanh nghiệp. Nếu như giao kết hợp đồng lao động thì thử việc sẽ tham gia BHXH bắt buộc, còn giao kết hợp đồng thử việc thì sẽ không tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên trên thực tế doanh nghiệp hầu hết là giao kết hợp đồng thử việc với lao động thử việc để không phải đóng BHXH cho lao động đấy.

   
  Báo quản trị |