Nhân viên thử việc có cần đóng bảo hiểm xã hội không?

Chủ đề   RSS   
 • #496973 15/07/2018

  Phong_96
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 3464
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 53 lần


  Nhân viên thử việc có cần đóng bảo hiểm xã hội không?

  Theo quy định tại Điều 26 Bộ luật Lao động 2012 thì “Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này:

  a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

  b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

  c) Công việc và địa điểm làm việc;

  d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

  đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

  g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

  h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;”.

  Trong nội dungquy định tại các điểm này không có quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

  Như vậy, có thể hiểu trong hợp đồng thử việc không bắt buộc quy định về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
  Tuy nhiên, trong trường hợp người lao động và người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động có bao gồm cả thời gian thử việc mà hợp đồng lao động đó thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cả thời gian thử việc.
   
  2944 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #496997   15/07/2018

  quytan2311
  quytan2311
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/04/2016
  Tổng số bài viết (513)
  Số điểm: 4889
  Cảm ơn: 125
  Được cảm ơn 157 lần


  Đây là quy định cụ thể và theo cá nhân mình thì các đơn vị doanh nghiệp vẫn đang thực hiên đúng và người lao động thử việc thì không phải tham gia BHXH. BHXH chỉ áp dụng cho đối tượng là người lao động có ký HĐLĐ từ đủ 1 tháng, như vậy mấu chốt ở đây là hợp đồng lao động.

   
  Báo quản trị |  
 • #502423   16/09/2018

  Theo quy định tại Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội là người làm việc theo hợp đồng lao động, không bao gồm hợp đồng thử việc. Tuy nhiên nếu như người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về thời gian thử việc trong hợp đồng lao động thì thời gian thử việc khi đó cũng phải đóng BHXH.

   
  Báo quản trị |  
 • #502466   16/09/2018

  Theo quy định tại Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội là không bao gồm người tham gia hợp đồng thử việc. Luật chỉ quy định hợp đồng lao động có thời hạn 1 tháng trở lên mới phải đóng BHXH do đó nếu trong hợp đồng lao động có quy định về thời gian thử việc thì thời gian thử việc này vẫn được tính để đóng BHXH.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #505818   28/10/2018

  Người làm việc theo hợp đồng thử việc không được xem là người lao động nên không thuộc trường hợp phải tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014. Trong trường hợp trong hợp đồng lao động có thỏa thuận về thời gian thử việc thì thời gian thử việc đó cũng phải đóng BHXH. Cụ thể có thể tham khảo tại Công văn 2447/LĐTBXH-BHXH.

   
  Báo quản trị |