Nhân viên không phát sinh thuế TNCN trong năm 2022 có cần làm ủy quyền quyết toán thuế không?

Chủ đề   RSS   
 • #601403 31/03/2023

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1246)
  Số điểm: 9208
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 183 lần


  Nhân viên không phát sinh thuế TNCN trong năm 2022 có cần làm ủy quyền quyết toán thuế không?

  Nhân viên không phát sinh thuế TNCN trong năm 2022 có cần làm ủy quyền quyết toán thuế không?

  Căn cứ Công văn 883/TCT-DNNCN năm 2022 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

  "II. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ

  1. Đối với cá nhân

  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công trong các trường hợp sau đây không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

  - Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Cá nhân được miễn thuế trong trường hợp này tự xác định số tiền thuế được miễn, không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và không phải nộp hồ sơ miễn thuế. Trường hợp kỳ quyết toán từ năm 2019 trở về trước đã quyết toán trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì không xử lý hồi tố;

  - Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo;

  ..."

  Theo quy định trên thì nếu trong năm cá nhân không phát sinh thuế TNCN (tức có số thuế phải nộp dưới 50.000 đồng) thì không cần phải thực hiện quyết toán thuế. => Do đó, người lao động không cần phải thực hiện ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay.

   Nếu cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán dưới 50.000 đồng mà đã làm ủy quyền quyết toán cho doanh nghiệp thì xử lý như thế nào?

  Nếu cá nhân có làm văn bản ủy quyền cho doanh nghiệp rồi thì doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Mục I Công văn 883/TCT-DNNCN 2022 như sau:

  "...Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức và có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống thuộc diện được miễn thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn kê khai thông tin cá nhân được trả thu nhập đó tại hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức và không tổng hợp số thuế phải nộp thêm của các cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống. Trường hợp tổ chức trả thu nhập đã quyết toán thuế TNCN trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì không xử lý hồi tố."

   
  336 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận