Nhận tiền tạm ứng xây dựng có chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Chủ đề   RSS   
 • #497722 24/07/2018

  Nhận tiền tạm ứng xây dựng có chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?

  Theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thời điểm xác định tính thuế GTGT thì : “5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”

  Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi khoản 2 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập thuế. Và khoản 3 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về doanh thu để tính thu nhập thuế thì:

  “Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.

  - Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

  - Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.”

  Như vậy, theo quy định như trên thì để xác định là doanh thu để chịu thuế TNDN thì công trình xây dựng phải có giá trị rồi có nghĩa là đã hoàn thành công trình, hạng mục công trình. Trong trường hợp của công ty nhận khoản tiền là khoản tiền tạm ứng lần một vẫn chưa hoàn thành và bàn giao bất kỳ hạng mục nào cho chủ đầu tư vì thế không được xem là doanh thu để chịu thuế TNDN.

   

   
  2136 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận