Nhận thừa kế xe ô tô phải nộp thuế TNCN và lệ phí trước bạ bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #612355 05/06/2024

  lamtuyet9366
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:04/05/2024
  Tổng số bài viết (265)
  Số điểm: 2804
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 32 lần


  Nhận thừa kế xe ô tô phải nộp thuế TNCN và lệ phí trước bạ bao nhiêu?

  Nhận thừa kế xe ô tô là một tình huống pháp lý không hề xa lạ trong đời sống. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn mơ hồ về các nghĩa vụ tài chính khi thừa kế tài sản này.

  Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn chi tiết về vấn đề nhận thừa kế xe ô tô phải nộp thuế TNCN và lệ phí trước bạ bao nhiêu?

  Nhận thừa kế xe ô tô là một quá trình pháp lý bao gồm nhiều bước, từ việc chứng thực di chúc, xác nhận quyền thừa kế cho đến đăng ký lại chủ sở hữu.

  Trong quá trình này, người thừa kế sẽ phải đối mặt với hai khoản chi phí chính: thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí trước bạ

  (1) Nhận thừa kế xe ô tô có phải nộp thuế TNCN?

  Căn cứ theo khoản 9 Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định thu nhập chịu thuế từ thừa kế nha sau:

  Thu nhập từ thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

  Theo đó, tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng:

  Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng, bao gồm: Bất động sản, tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, kể cả chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.

  Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:  

  Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

  Đối với nhận thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.”

  Như vậy, theo quy định này thì trường hợp nhận thừa kế xe ô tô thì bạn sẽ thuộc đối tượng phải nộp thuế TNCN.

   

  (2) Nhận thừa kế xe ô tô phải nộp thuế TNCN và lệ phí trước bạ bao nhiêu?

  Nhận thừa kế xe ô tô là đối tượng phải chịu phải nộp thuế TNCN, mức thuế suất phải nộp như sau:

  Thuế TNCN

  Căn cứ theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

  Căn cứ tính thuế từ thừa kế, quà tặng

  - Thuế suất: Thuế suất thuế TNCN đối với thừa kế, quà tặng được áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.

  - Cách tính số thuế phải nộp

  Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%

  Như vậy, khi tính thuế TNCN thì cơ quan thuế sẽ tính bằng 10% của giá trị xe ô tô mà người nhận thừa kế.

  Lệ phí trước bạ

  Căn cứ khoản 2 Điều 3 Luật Phí và lệ phí 2015 quy định về lệ phí như sau:

  Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 2015

  Theo đó, lệ phí trước bạ là khoản tiền được ấn định của tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ lệ phí trước khi tài sản thuộc đối tượng nộp lệ phí đưa vào sử dụng.

  Theo khoản 7 Điều 3 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ như sau:

  Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

  Như vậy, xe ô tô được mua, tặng cho hay thừa kế thì vẫn thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ. Theo đó, khoản 5 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP thì mức đóng lệ phí trước bạ của xe ô tô như sau:

  Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô: Mức thu là 2%. 

   - Ví dụ: Giả sử giá trị xe ô tô thừa kế là 500.000.000 VND.

   Lệ phí trước bạ phải nộp = 500.000.000 * 2% = 10.000.000 VND.

  Như vậy, khi nhận thừa kế xe ô tô, thuế TNCN phải đóng là 10% giá trị xe ô tô mà bạn nhận thừa kế và lệ phí trước bạ 2%.

  Tóm lại, nhận thừa kế xe ô tô thì bạn sẽ thuộc đối tượng phải nộp thuế TNCN. Khi nhận thừa kế là xe ô tô, người nhận phải chịu mức thuế TNCN là 10% so với giá trị của xe và đóng lệ phí trước bạ là 2%.

   
  455 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận