Nhân thân người lao động được hưởng gì khi người lao động chết do tai nạn lao động?

Chủ đề   RSS   
 • #545668 08/05/2020

  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Nhân thân người lao động được hưởng gì khi người lao động chết do tai nạn lao động?

  Về doanh nghiệp:

  Theo quy định tại Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, khi người lao động chết do tai nạn lao động thì doanh nghiệp phải:

  - Bồi thường cho thân nhân người lao động (sau đây gọi tắt là “NLĐ”) bị chết do tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của NLĐ này gây ra với mức ít nhất 30 tháng tiền lương.

  - Trợ cấp cho thân nhân NLĐ bị chết do tai nạn lao động mà do lỗi của chính NLĐ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 12 tháng tiền lương (40% của 30 tháng tiền lương).

  Về bảo hiểm xã hội:

  1. Trợ cấp tai nạn lao động:

  Theo quy định tại Điều 53 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, khi người lao động chết do tai nạn lao động thì nhân nhân NLĐ được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở tại tháng NLĐ bị chết thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  - NLĐ đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

  - NLĐ bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

  - NLĐ bị chết trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật mà chưa được giám định mức suy giảm khả năng lao động.

  2. Trợ cấp tử tuất

  Theo quy định từ Điều 66 đến Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, khi người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân người lao động sẽ được hưởng các khoản trợ cấp sau:

  2.1. Trợ cấp mai táng

  Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà NLĐ bị chết.

  2.2 Trợ cấp tuất hằng tháng hoặc Trợ cấp tuất một lần

  - Thân nhân của NLĐ bị chết do tai nạn lao động đáp ứng đủ điều kiện luật định được hưởng tiền tuất hằng tháng: 50% mức lương cơ sở, trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

  - Nếu không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng theo quy định hoặc thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên: mức trợ cấp tuất một lần tính theo số năm đã đóng BHXH nhưng không thấp hơn 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

  Lưu ý:

  - Tiền lương để làm cơ sở thực hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp trả cho NLĐ bị chết do bị tai nạn lao động là tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

  - Mức lương cơ sở hiện nay là: 1.490.000 đồng. Từ ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng.

   
  1447 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận