Nhân sự trong tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH hai thành viên

Chủ đề   RSS   
 • #526157 23/08/2019

  Nhân sự trong tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH hai thành viên

  Tôi là giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên. Hội đồng thành viên có 2 người; một thành viên là người đại diện phần vốn Nhà nước nắm giữ 82% vốn điều lệ giữ chức vụ chủ tịch HĐTV, thành viên thứ hai là người đại diện cho Công ty cổ phần của tư nhân nắm giữ 18% vốn điều lệ giữ chức vụ thành viên HĐTV. Đề nghị Luật sư cho biết: Nay tôi muốn luân chuyển con trai tôi (là cử nhân kinh tế) từ phòng chuyên môn khác trong Công ty sang làm thủ quỹ kiêm thông kê trong phòng tài vụ của Công ty có được không; có vi phạm các qui định của pháp luật không. Xin trân trọng cảm ơn.

   
  1015 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn BuivanHuan vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #526207   24/08/2019

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Khoản 2 Điều 64 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:
   
  Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
   
  a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;
   
  b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;
   
  c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
   
  d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
   
  đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
   
  e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;
   
  g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
   
  h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;
   
  i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
   
  k) Tuyển dụng lao động;
   
  l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo nghị quyết của Hội đồng thành viên.
   
  Hiện Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Kế toán 2015 không có quy định cấm con trai giám đốc Công ty TNHH 2 thành viên làm thủ quỹ kiêm thống kê trong phòng tài vụ. Do đó, vấn đề này tùy thuộc vào điều lệ công ty, ở đây, vị trí thủ quỹ kiêm thống kê không phải là chức danh quản lý, không thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên công ty nên giám đốc có quyền quyết định vị trí.

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |