Nhận hối lộ trong mọi trường hợp đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Chủ đề   RSS   
 • #595835 26/12/2022

  Hong312
  Top 100
  Lớp 4

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (722)
  Số điểm: 5980
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 114 lần


  Nhận hối lộ trong mọi trường hợp đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

  Theo Điều 354, 364 Bộ luật hình sự 2015 thì hành vi đưa, nhận hối chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP:

  Điều 21. Hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ

  3. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  c) Đưa tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác hoặc lợi ích phi vật chất hối lộ cho người thi hành công vụ.

  Ngoài ra, hành vi nhận hối lộ trong việc đăng ký, quản lý cư trú còn bị xử phạt như sau:

  Điều 9. Vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú

  ...

  3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  ...

  d) Đưa, môi giới, nhận hối lộ trong việc đăng ký, quản lý cư trú.

  Theo quy định tại Điều 354 BLHS 2015 người nào có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ có thể bị xử lý hình sự về Tội nhận hối lộ

  Khung hình phạt 1:  phạt tù từ 02 năm đến 07 năm

  + Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

  + Lợi ích phi vật chất.

  Khung hình phạt 2: phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

  + Có tổ chức;

  + Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;

  + Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

  + Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng;

  + Phạm tội 02 lần trở lên;

  + Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;

  + Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt.

  Khung hình phạt 3: phạt tù từ 15 năm đến 20 năm

  + Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

  + Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.

  ...

  Tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật hình sự 2015: “4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

  Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

  Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.”

  Tại điểm c Khoản 3 và 4 Điều 40 Bộ luật Hình sự 2015: người nào có hành vi nhận hối lộ có giá trị từ 1.000.000.000 đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên thì có thể chịu hình phạt tử hình. Tuy nhiên, nếu người bị kết án tử hình về tội nhận hối lộ chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì người này có thể được chuyển hình phạt từ tử hình thành chung thân.

  Như vậy, trường hợp nhận hối lộ từ trên 02 triệu đồng hoặc dưới 02 triệu đồng nhưng trước đó đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này hoặc đã bị kết án về một trong các tội phạm về chức vụ, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì có thể bị xử lý hình sự về Tội nhận hối lộ.

   

   
  436 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596350   30/12/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (264)
  Số điểm: 2289
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 64 lần


  Nhận hối lộ trong mọi trường hợp đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

  Cám ơn thông tin chia sẻ từ bài viết của tác giả. Thông qua nội dung trên, không phải mọi trường hợp nhận hối lộ đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà sẽ bị xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp hành vi nhận hối lộ từ trên 02 triệu đồng hoặc dưới 02 triệu đồng nhưng trước đó đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này hoặc đã bị kết án về một trong các tội phạm về chức vụ, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 354 Bộ luật hình sự 2015 với tội nhận hối lộ.

   
  Báo quản trị |  
 • #597810   30/01/2023

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (227)
  Số điểm: 2770
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 53 lần


  Nhận hối lộ trong mọi trường hợp đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

  Cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Nhận hối lộ là một trong những hành vi tham nhũng gây nguy hiểm cho xã hội; xâm phạm hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức; làm suy thoái, ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ; cũng như hoạt động quản lý nhà nước. Cho nên dù là nhận số hiện vật, tài sản hối lộ là gì, bao nhiêu đi nữa vẫn bị xử lý bởi pháp luật.

   
  Báo quản trị |