Nhận cổ thức bằng cổ phiếu phải nộp thuế thuế thu nhập cá nhân khi nào?

Chủ đề   RSS   
 • #561853 31/10/2020

  jellannm
  Top 75
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (782)
  Số điểm: 5045
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 108 lần


  Nhận cổ thức bằng cổ phiếu phải nộp thuế thuế thu nhập cá nhân khi nào?

  Căn cứ  Điểm g Khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:
  "Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

  Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:
  ...
  3. Thu nhập từ đầu tư vốn

  Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:
  ...
  g) Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn."

  Căn cứ Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:
  "Điều 10. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn

  Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất.

  1. Thu nhập tính thuế

  Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này.

  2. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

  3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

  Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

  Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp như sau:

  a) Đối với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.

  b) Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

  c) Đối với thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu.

  d) Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do việc đầu tư vốn ra nước ngoài dưới mọi hình thức thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân nhận thu nhập.

  4. Cách tính thuế

  Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 5%"

  Theo đó, cổ đông khi nhận cổ tức trả bằng cổ phiếu chưa phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn khi nhận, thay vào đó khi cổ đông thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu mới phải kê khai thuế TNCN.

   
  1447 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #562277   06/11/2020

  Vì các cổ đông nhận thu nhập từ đầu tư vốn không thuộc trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN; cho nên, công ty không phải quyết toán thay thuế TNCN cho các cổ đông này. Đồng thời, công ty phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN để các cổ đông tự đi quyết toán thuế theo quy định tại Khoản 2, Điều 25 của Thông tư 111/2013/TT-BTC.

   
   
  Báo quản trị |