Nhận chuyển nhượng dự án bất động sản Sở yêu cầu cung cấp sổ đăng kí cổ đông có phù hợp không?

Chủ đề   RSS   
 • #601989 21/04/2023

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1312)
  Số điểm: 10171
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 192 lần


  Nhận chuyển nhượng dự án bất động sản Sở yêu cầu cung cấp sổ đăng kí cổ đông có phù hợp không?

  Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu doanh nghiệp nhận chuyển nhượng dự án bất động sản cung cấp sổ đăng kí cổ đông để xác định yếu tố nước ngoài có phù hợp không?

   

  Hồ sơ đăng ký chuyển nhượng dự án bất động sản

   

  Về hồ sơ đăng kí chuyển nhượng thực hiện theo Điều 10 Nghị định 02/2022/NĐ-CP thì không quy định về phải nộp sổ cổ đông,... quy định chỉ yêu cầu các hồ sơ sau:

  Đối với bên chuyển nhượng:

  - Đơn đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo mẫu quy định tại Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP;

  - Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản;

  -  Các giấy tờ về dự án bất động sản chuyển nhượng;

  - Báo cáo quá trình thực hiện dự án bất động sản tính đến thời điểm chuyển nhượng theo mẫu quy định tại Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP;

  Đối với bên nhận chuyển nhượng:

  - Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án theo mẫu quy định tại Mẫu số 11 Phụ lục ban hành kèm theo theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP;

  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ chứng minh việc thành lập tổ chức;

  -  Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính; chứng minh các nguồn vốn huy động (nếu có) theo quy định của pháp luật để đảm bảo việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

   

  Thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản

   

  Căn cứ Điều 51 Luật kinh doanh bất động sản 2014 thì thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản thực hiện như sau:

  Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ

  Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

  Bước 2: UBND tỉnh giải quyết hồ sơ và ban hành quyết định

  - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng, trường hợp không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết.

  - Trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư thì trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến của bộ quản lý chuyên ngành và Bộ Xây dựng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

  Bước 3: Các bên ký kết hợp đồng và ban giao dự án

  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các bên phải hoàn thành việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thành việc bàn giao dự án.

  Lưu ý: Nếu bên nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì sau khi có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư chuyển nhượng làm thủ tục trả lại đất cho Nhà nước; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

   

  Nhận chuyển nhượng dự án bất động sản Sở yêu cầu doanh nghiệp cung cấp sổ đăng kí cổ đông có phù hợp không?

   

  Mặc dù quy định về hồ, thủ tục không đề cập đến việc phải nộp sổ đăng kí cổ đông cho Sở. Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 51 Luật kinh doanh bất động sản 2014 về thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản thì tường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là bên nhận chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản thì phải thực hiện một bước khác so với các doanh nghiệp không có vốn đầu tư nước ngoài.

  Do đó, khi Sở tiếp nhận giải quyết hồ sơ thì cũng cần xác định được bên nhận chuyển nhượng dự án có phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay không? Từ đó mới xác định được bước tiếp theo cần thực hiện. Nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì bên chuyển nhượng làm thủ tục trả lại đất cho Nhà nước; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng.

  Mà theo Khoản 22 Điều 3 Luật đầu tư 2020 thì tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

  => Do đó, sở dĩ Sở có yêu cầu bên doanh nghiệp cung cấp sổ cổ đông, danh sách cổ đông là nhằm xác định đơn vị có phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay không. Theo quan điểm của người viết thì việc yêu cầu cung cấp thông tin trong trường hợp này là phù hợp.

   

   
  47 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận