Nhận chuyển nhượng đất đã thuê có được hưởng tiếp ưu đãi?

Chủ đề   RSS   
 • #593902 16/11/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75880
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1946 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nhận chuyển nhượng đất đã thuê có được hưởng tiếp ưu đãi?

  Thuê đất của nhà nước là phương án đầu tư kinh doanh phù hợp đối với những doanh nghiệp nhằm hưởng ưu đãi của nhà nước, thông thường hợp tác xã thuê đất nhà nước sẽ trả một lần để giảm 50% tiền thuê đất. 
   
  Sau khi thuê mà bên thuê đất không muốn tiếp tục đầu tư kinh doanh thì có thể chuyển nhượng đất đã thuê cho người khác. Vậy trong trường hợp này thì bên nhận chuyển nhượng có được tiếp tục hưởng ưu đãi?
   
  nhan-chuyen-nhuong-dat-da-thue-co-duoc-huong-tiep-uu-dai
   
  Thuê đất một lần được hiểu ra sao?
   
  Cho thuê đất là việc Nhà nước giao quyền sử dụng đất (sau đây gọi là đất được nhà nước cho thuê) cho bên có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất khi căn cứ khoản 8 Điều 3 Luật Đất đai 2013.
   
  Hiện có 02 hình thức thu tiền thuê đất:
   
  - Thu tiền hằng năm.
   
  - Thu tiền một lần.
   
  Trong đó, khi đối tượng thuê đất lựa chọn việc trả tiền thuê đất một lần mà không phải trả tiền thuê theo kỳ cũng như lãi suất tăng sau nhiều năm. Ngoài ra, bên thuê đất cũng sẽ được nhà nước ưu đãi, trong đó hợp tác xã sẽ được giảm 50% tiền thuê đất nếu trả một lần theo điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định 46/2014/NĐ-CP (bổ sung bởi Nghị định 31/2021/NĐ-CP).
   
  Thời hạn thuê đất trong bao nhiêu năm?
   
  Thời hạn mà Nhà nước cho thuê đất đối với mỗi đối tượng là khác nhau tùy vào nhu cầu sử dụng và địa bàn thì sẽ giới hạn thời gian thuê tối đa đối với bên thuê đất theo Điều 126 Luật Đất đai 2013 như sau:
   
  Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 Luật Đất đai 2013 là 50 năm. 
   
  Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm.
   
  Tổ chức thuê đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thuê đất mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư không quá 50 năm.
   
  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam không quá 50 năm.
   
  Đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt cho thuê đất không quá 70 năm.
   
  Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án.
   
  Ngoài ra, khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này.
   
  Thời hạn cho thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao không quá 99 năm.
   
  Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là không quá 05 năm.
   
  Đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và các công trình công cộng có mục đích kinh doanh là không quá 70 năm.
   
  Quyền và nghĩa vụ của người thuê đất
   
  Khi được Nhà nước cho thuê đất thì người thuê sẽ có quyền và nghĩa đối với mảnh đất đó theo khoản 4 Điều 174 Luật Đất đai 2013 quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
   
  Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
   
  (1) Có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai như trường hợp không được miễn hoặc không được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
   
  (2) Trường hợp thuê đất để thực hiện dự án đầu tư vì mục đích lợi nhuận không thuộc mục (1) mà được giảm tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ như trường hợp không được miễn hoặc không được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với loại đất có mục đích sử dụng tương ứng.
   
  (3) Trường hợp thuê đất để thực hiện dự án đầu tư vì mục đích lợi nhuận không thuộc mục (1) thì có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai như trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với loại đất có mục đích sử dụng tương ứng.
   
  Như vậy, trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thì có quyền chuyển nhượng lại cho doanh nghiệp khác, tuy nhiên Nhà nước chỉ giảm tiền thuê đất trả một lần trước đó với bên thuê đất còn đối với bên nhận chuyển nhượng thì phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả đầy đủ số tiền còn lại đối với Nhà nước nếu không thuộc đối tượng miễn giảm.
   
  234 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594662   29/11/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Nhận chuyển nhượng đất đã thuê có được hưởng tiếp ưu đãi?

  Cảm ơn anh chị đã chia sẽ thông tin pháp luật hữu ích trên. Thuê đất của nhà nước là phương án đầu tư kinh doanh phù hợp đối với những doanh nghiệp nhằm hưởng ưu đãi của nhà nước, thông thường hợp tác xã thuê đất nhà nước sẽ trả một lần để giảm 50% tiền thuê đất. Sau khi thuê mà bên thuê đất không muốn tiếp tục đầu tư kinh doanh thì có thể chuyển nhượng đất đã thuê cho người khác. Vậy trong trường hợp này thì bên nhận chuyển nhượng có được tiếp tục hưởng ưu đãi là một câu hỏi mà nhiều người trong trường hợp này vướng mắc.

   
  Báo quản trị |