Nhà xưởng bằng khung thép có được bồi thường tài sản trên đất

Chủ đề   RSS   
 • #565869 30/12/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Nhà xưởng bằng khung thép có được bồi thường tài sản trên đất

  Khoản 1 Điều 104 Luật đất đai 2013 quy định:

  "Điều 104. Cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất

  1. Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  ...".

  => Theo đó thì công trình xây dựng khác được xác định là tài sản gắn liền với đất. Ở đây quy định không có yêu cầu vật liệu xây dựng là gì. Do đó, dù là nhà xưởng bằng khung thép thì vẫn phải xác định là tài sản gắn liền với đất theo quy định trên.

   

   

   
  656 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận