Nhà văn hóa thường xuyên gây ồn nửa đêm có bị xử phạt không? Nếu có thì báo với cơ quan nào?

Chủ đề   RSS   
 • #601839 14/04/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2164)
  Số điểm: 75433
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1602 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nhà văn hóa thường xuyên gây ồn nửa đêm có bị xử phạt không? Nếu có thì báo với cơ quan nào?

  Nhiều người dân sinh sống quanh khu vực Nhà văn hóa thường hay than phiền về việc tiếng ồn lúc nửa đêm khi chạy chương trình của Nhà văn hóa hay test âm thanh liên tục ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường người dân. Vậy Nhà văn hóa làm ồn thì liệu có bị xử phạt hay không? Nếu có phải báo với cơ quan nào?

  Căn cứ tại Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa - khu thể thao thôn thì:

  Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn thuộc hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở của cả nước; do Chủ tịch UBND xã quyết định thành lập, lãnh đạo toàn diện; Trưởng thôn trực tiếp quản lý; chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp trên.

  Chức năng của Nhà văn hóa:

  - Góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức khoa học, kỹ thuật; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn thôn.

  - Nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

  - Nơi tổ chức hội họp, học tập cộng đồng và các sinh hoạt khác ở thôn.

  Nhà văn hóa gây ồn có bị xử phạt theo quy định pháp luật?

  Theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định về đối tượng chịu sự điều chỉnh của Nghị định này bao gồm:

  - Cá nhân, tổ chức trong nước và cá nhân, tổ chức nước ngoài... Hộ gia đình, hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư vi phạm các quy định của Nghị định này bị xử phạt như đối với cá nhân.

  - Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Nghị định này bao gồm:

  (1) Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

  (2) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác xã;

  (3) Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam được thành lập theo quy định của Luật Đầu tư; pháp nhân nước ngoài hoạt động trên vùng biển Việt Nam;

  (4) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;

  (5) Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

  (6) Các đơn vị sự nghiệp;

  (7) Tổ hợp tác;

  (8) Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.

  Từ những quy định trên, nhà văn hoá quận nơi người dân sinh sống là đơn vị sự nghiệp thuộc quản lý của UBND quận (mục 6). Nếu có vi phạm quy định tiếng ồn sẽ bị xử phạt theo Điều 22 Nghị định 45/2022/NĐ-CP.

  Nhà văn hóa gây ồn sẽ chịu mức xử phạt như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 22  Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định phạt cảnh cáo đối với các hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA.

  Phạt tiền từ 01-05 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA đến dưới 05 dBA.

  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 05 dBA đến dưới 10 dBA.

  …..

  Theo đó, tùy thể mức tiếng ồn mà Nhà văn hóa sẽ bị xử phạt vi phạm tương ứng.

  Cụ thể, mức nhẹ nhất là bị cảnh cáo với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 2 dBA. Mức nặng nhất là bị phạt tiền đến 160 triệu đồng với cá nhân, có hành vi gây tiếng ồn từ 40 dBA trở lên.

  Lưu ý: Mức phạt trên là đối với vi phạm của cá nhân, đối với tổ chức cùng vi phạm thì mức phạt tiền cao gấp 02 lần cá nhân. Do đó, mức phạt tối đa với đơn vị, tổ chức gây ồn 40 dBA trở lên, là 320 triệu đồng.

  Cơ quan nào có thẩm quyền?

  Về thẩm quyền xử phạt, khoản 1 Điều 68 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định, Chủ tịch UBND các cấp hoặc thanh tra chuyên ngành văn hóa, thể thao du lịch có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quy định tiếng ồn.

  Để bảo vệ quyền lợi của mình cũng như bảo vệ môi trường chung, người dân có thể làm đơn gửi UBND quận nơi đặt trung tâm văn hoá này, hoặc thanh tra chuyên ngành văn hóa, thể thao du lịch của Sở Văn hoá và Thể thao.

   
  429 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận