Nhà thầu không đến thương thảo thì có phải gửi giấy mời lần 2 không?

Chủ đề   RSS   
 • #556685 31/08/2020

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (180)
  Số điểm: 5025
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 56 lần


  Nhà thầu không đến thương thảo thì có phải gửi giấy mời lần 2 không?

  Chúng tôi đang tổ chức lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu qua mạng và đến bước phê duyệt xếp hạng nhà thầu, chúng tôi mời nhà thầu đến thương thảo hợp đồng nhưng nhà thầu không đến, vậy chúng tôi có phải phát hành giấy mời mời nhà thầu lần 2 không hay mời nhà thầu xếp sau đến thương thảo hợp đồng. Trân trọng đề nghị

   
  6170 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #556736   31/08/2020

  huynhthu95
  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Về vấn đề anh nêu, mặc dù là tổ chức lựa chọn nhà thầu bằng hình thức qua mạng, tuy nhiên nguyên tắc chung vẫn thực hiện theo Điều 19 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu:

  Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời đến thương thảo hợp đồng. Trường hợp nhà thầu được mời đến thương thảo hợp đồng nhưng không đến thương thảo hoặc từ chối thương thảo hợp đồng thì nhà thầu sẽ không được nhận lại bảo đảm dự thầu.

  ...

  Trường hợp thương thảo không thành công, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo

  Theo quy định thì không có nêu phải thông báo việc mời nhà thầu đến thương thảo lại bao nhiêu lần, chỉ quy định nếu nhà thầu không đến thương thảo thì nhà thầu sẽ không được nhận lại bảo đảm dự thầu và trường hợp này có thể xem là thương thảo không thành công thì bên mời thầu có thể báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng 2 đến thương thảo. Do đó, bên mời thầu không bắt buộc phải phát hành giấy mời mời nhà thầu lần 2.

   
  Báo quản trị |