Nhà thầu có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sau thời điểm đóng thầu có hợp lệ?

Chủ đề   RSS   
 • #511721 06/01/2019

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1629)
  Số điểm: 11169
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 233 lần


  Nhà thầu có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sau thời điểm đóng thầu có hợp lệ?

  Liên quan đến vấn đề đấu thầu, mình có một số thắc mắc, cần sự trợ giúp của các bạn. Cụ thể trường hợp của mình như sau:

  Ban Quản lý dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu 1 gói thầu mua sắm hàng hóa theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Hồ sơ mời thầu gói thầu lập theo hướng dẫn tại Mẫu số 02 của Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT. Trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, Ban quản lý dự án gặp 1 trường hợp như sau:

  - Nhà thầu A tham dự thầu, nhưng tại ngày có thời điểm đóng thầu nhà thầu này chưa có tên trong Danh sách nhà thầu được phê duyệt trên trang web của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn/)

  Tuy nhiên, sau ngày có thời điểm đóng thầu 1 ngày thì Nhà thầu A mới có tên trong Danh sách nhà thầu được phê duyệt này của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo đó ngày phê duyệt là sau ngày có thời điểm đóng thầu 1 ngày.

  Theo Hồ sơ mời thầu quy định một trong những tiêu chí đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu là "Nhà thầu phải có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia".

  Trong trường hợp này, Bên mời thầu đánh giá Nhà thầu A không đáp ứng tiêu chí này có đúng không? Vì khi xét hồ sơ nhà thầu đó chưa đủ điều kiện (chưa có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

   
  2562 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận