Nhà ở xây dựng ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp có được bồi thường?

Chủ đề   RSS   
 • #595127 01/12/2022

  Nhà ở xây dựng ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp có được bồi thường?

  Theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 51/2020/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp:

  - Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và thuộc khu vực có cường độ điện trường lớn hơn quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 14/2014/NĐ-CP thì chủ sở hữu nhà ở, công trình được bồi thường, hỗ trợ để di dời như đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phải giải tỏa theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

  - Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn và giữa hai đường dây dẫn điện trên không điện áp 500 kV, có khoảng cách theo phương nằm ngang giữa hai dây dẫn pha ngoài cùng gần nhất của hai đường dây nhỏ hơn hoặc bằng 60 mét thì chủ sở hữu nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt được lựa chọn một trong hai hình thức xử lý sau:

  + Được bồi thường, hỗ trợ để di dời như như đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phải giải tỏa theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

  + Nếu không có nhu cầu di dời thì phải có văn bản đề nghị được ở lại gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền để đầu tư xây dựng đường dây 500 kV xây dựng sau và được bồi thường đất, nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt theo quy định tại điểm a khoản 12 Điều 1 Nghị định 51/2020/NĐ-CP.

  Như vây, nếu nhà ở xây dựng nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và thuộc khu vực có cường độ điện trường lớn hoặc nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn và giữa hai đường dây dẫn điện trên không điện áp 500 kV thì chủ sở hữu nhà ở được bồi thường theo quy định nêu trên.

   
  125 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhan3310@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596632   31/12/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (348)
  Số điểm: 2625
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 53 lần


  Nhà ở xây dựng ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp có được bồi thường?

  Cảm ơn chia sẻ hữu ích từ bạn. Mình có một thắc mắc, nếu như hộ gia đình xây dựng nhà ở trên thửa đất đã có quy hoạch xây dựng lưới điện cao áp thì sau khi có kế hoạch sử dụng đất, nhà nước tiến hành thực hiện xây dựng hệ thống lưới điện cao áp và căn nhà của gia đình ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Vậy trường hợp này có được bồi thường như quy định bạn đề cập hay không?

   
  Báo quản trị |  
 • #596721   31/12/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 53 lần


  Nhà ở xây dựng ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp có được bồi thường?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Việc xây dựng nhà ở, sinh hoạt gần khu vực lưới điện cao áp cần dược đảm bảo an toàn, bởi đây là khu vực mang tính nguy hiểm cao. Do đó, với những gia đình, hộ dân xây dựng nhà ở ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, nhà nước sẽ tiến hành xem xét và hỗ trợ di dời nếu cần thiết, việc thu hồi đất ngoài khu vực này sẽ được bồi thường theo quy định bồi thường nhà nước, đồng thời có thêm các chính sách hỗ trợ di dời, tái định cư nhằm đảm bảo an toàn khu dân cư.

   
  Báo quản trị |