Nhà nước thu hồi đất, dân có được bồi thường khi đất không có sổ đỏ?

Chủ đề   RSS   
 • #594052 22/11/2022

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2225)
  Số điểm: 77784
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nhà nước thu hồi đất, dân có được bồi thường khi đất không có sổ đỏ?

  Bồi thường nhà đất là điều rất được người dân quan tâm, tuy nhiên trong quá trình đòi bồi thường gặp nhiều vướng mắc do đất không có sổ đỏ. Vậy làm cách nào để quyền lợi của người dân được đảm bảo? Liệu đất không có sổ đỏ thì có được bồi thường hay không? Bài viết sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Bồi thường về đất là gì?

  Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất.

  Điều kiện để được bồi thường khi bị thu hồi đất    

  Căn cứ theo khoản 1 Điều 74 Luật Đất đai 2013 quy định: Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013 thì được bồi thường.

  - Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm;

  - Có Sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện để được cấp Sổ mà chưa được cấp.

  Như vậy, trường hợp không có Sổ đỏ sẽ được bồi thường nếu đất đang sử dụng có đủ điều kiện cấp sổ nhưng chưa được cấp.

  Nguyên tắc bồi thường về đất khi bị thu hồi

  Theo quy định tại Điều 74 Luật Đất đai 2013 về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất:

  - Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai 2013 thì được bồi thường.

  - Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

  - Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

  Các trường hợp đủ điều kiện cấp sổ đỏ mà chưa làm thủ tục cấp sổ đỏ

  Trường hợp 1: Có giấy tờ về quyền sử dụng đất

  - Người sử dụng đất được coi là có giấy tờ về quyền sử dụng đất nếu có một trong các loại giấy tờ sau:

  + Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai.

  + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993.

  + Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

  + Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận;

  + Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

  + Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất như: Bằng khoán điền thổ; Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở…

  + Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980.

  + Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg.

  - Các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP mà đứng tên người khác (có kèm theo giấy chuyển QSDĐ có chữ ký).

   - Bản án hoặc quyết định của Tòa án về QSDĐ của hộ gia đình, cá nhân…

   - Quyết định giao đất, cho thuê đất của Nhà nước cho hộ gia đình, cá nhân từ trước ngày 15/10/1993.

  Trường hợp 2: Không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

  - Trường hợp không có các giấy tờ về QSDĐ mà đủ điều kiện cấp Sổ đỏ khi Nhà nước thu hồi đất thì người sử dụng đất sẽ được bồi thường về đất.

  Như vậy, người sử dụng đất trong trường hợp đất không có sổ đỏ khi bị thu hồi có được bồi thường nếu trường hợp không có Sổ đỏ vì lý do là chưa được cấp sổ nhưng có đủ điều kiện để cấp.

  Điều kiện để đất không có sổ đỏ khi bị thu hồi được bồi thường

  Căn cứ theo quy định tại Điều 101 Luật Đất đai 2013 quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

  Theo đó, ngay cả khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng nếu thuộc một trong hai trường hợp sau vẫn được coi là đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ:

  - Trường hợp 1: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

  - Trường hợp 2: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  Như vậy, đất không có sổ đỏ vẫn được bồi thường về đất nếu đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng chưa được cấp.

   
  886 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594064   22/11/2022

  nguyenthikimdung2000
  nguyenthikimdung2000
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/08/2022
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2480
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Nhà nước thu hồi đất, dân có được bồi thường khi đất không có sổ đỏ?

  Cảm ơn những thông tin bạn đã chia sẻ, mình xin được bổ sung như sau:   Thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai

   

   
  Báo quản trị |  
 • #594070   22/11/2022

  Nhà nước thu hồi đất, dân có được bồi thường khi đất không có sổ đỏ?

  Cảm ơn bạn vì những thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ, theo đó đất không có Sổ đỏ vẫn được bồi thường về đất đai nếu đáp ứng đủ điều kiện để cấp Sổ đỏ nhưng chưa được cấp; tiền bồi thường được tính theo giá đất do Nhà nước quyết định.

   
  Báo quản trị |