Nhà giáo dạy không đủ định mức tiết dạy trong tháng thì có được hưởng phụ cấp đứng lớp hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #605116 30/08/2023

  nitrum01
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (242)
  Số điểm: 1639
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Nhà giáo dạy không đủ định mức tiết dạy trong tháng thì có được hưởng phụ cấp đứng lớp hay không?

  Đang giảng dạy theo hợp đồng làm việc tại trường Đại học  trong năm 2022, khi không đủ tiết dạy (theo định mức tiết dạy chuẩn) nên nhà trường không cho hưởng phụ cấp đứng lớp với mức hiện hưởng là 25%. Như vậy có đúng hay không? 

  Thứ nhất, về phạm vi hưởng chế độ phụ cấp

  Theo quy định tại mục 1 Phần I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC có đề cập đến phạm vi và đối tượng áp dụng, bao gồm:
   
  - Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);
   
  - Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;
   
  - Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.
   
  Như vậy, có thể thấy trường hợp của anh thực hiện hợp đồng làm việc trong cơ sở giáo dục công lập sẽ thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi này.
   
  Thứ hai, về điều kiện áp dụng để được hưởng chế độ phụ cấp
   
  Theo quy định tại mục 2 Phần I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC (được sửa đổi bởi Điều 2 Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT) thì đối tượng quy định tại khoản 1 Mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các hạng có các kí tự đầu của mã số hạng là V.07) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi. 
   
  Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo sẽ được hưởng phụ cấp.
  Thứ ba, về thời gian không được tính hưởng phụ cấp:
   
  Theo quy định thì những thời gian sau không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi, bao gồm:
   
  -Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;
   
  - Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;
   
  - Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
   
  - Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành;
   
  - Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.
   
  Thứ ba, về mức phụ cấp và phương thức chi trả
   
  Theo quy định tại Phần II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC thì trường hợp của anh sẽ áp dụng mức phụ cấp là 25%.
   
  Về phương thức chi trả thì phụ cấp này được trả cùng kỳ lương hàng tháng (kể cả thời gian nghỉ hè) và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
   
  Như vậy, theo các phân tích trên thì trường hợp anh không dạy đủ định mức tiết dạy không phải là một trong những căn cứ để không thực hiện chi trả tiền phụ cấp này cho anh, do đó, cơ sở anh đang công tác, giảng dạy không cho anh hưởng là không có căn cứ. Đồng thời, phụ cấp này sẽ được chi trả trong tháng do đó nếu có thời gian trong tháng thuộc khoảng thời gian không tính hưởng phụ cấp ưu đãi thì sẽ không được hưởng phụ cấp.
   
  141 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận