Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất có phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư không?

Chủ đề   RSS   
 • #595413 11/12/2022

  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 117 lần


  Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất có phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư không?

  Tại Điều 43 Luật Đầu tư 2020 quy định bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, cụ thể như sau:

  1. Nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ các trường hợp sau đây:

  a) Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

  b) Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;

  c) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

  d) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác.

  Theo đó, nhà đầu tư khi tham gia đấu giá và trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì cá nhân nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

   

   
  290 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596602   31/12/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 28 lần


  Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất có phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư không?

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Như vậy, nhà đầu tư tham gia đấu giá và trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thông tin mà bạn cung cấp rất hữu dụng đối với những nhà đầu tư, mong trong tương lai có thể nhận thêm bài viết từ bạn.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #596673   31/12/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 5070
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 49 lần


  Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất có phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư không?

  Cảm ơn tác giả vì chia sẻ thông tin về vấn đề này.

  Khi thực hiện dự án đầu tư mà cần tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án này thì nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ để bảo đảm nghĩa vụ thực hiện dự án đầu tư.

   
  Báo quản trị |  
 • #596828   02/01/2023

  Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất có phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư không?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn! Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về mức ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư xây dựng như sau:

  2. Mức bảo đảm thực hiện dự án đầu tư được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau:
  a) Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức bảo đảm là 3%;
  b) Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức bảo đảm là 2%;
  c) Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức bảo đảm là 1%.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #597424   27/01/2023

  Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất có phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư không?

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, tuy nhiên cần lưu ý theo khoản 5 Điều 26 Nghị định 31/2021/NĐ-CP:

  - Đối với trường hợp nhà đầu tư không tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: sau khi được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá và trước khi tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  - Đối với trường hợp nhà đầu tư đã tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn để thực hiện dự án thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và được Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm: trước thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huy.tran3089@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/01/2023)