Nhà chung cư cao tầng phải có ít nhất bao nhiêu lối thoát nạn?

Chủ đề   RSS   
 • #605410 14/09/2023

  Nhà chung cư cao tầng phải có ít nhất bao nhiêu lối thoát nạn?

  Cho Anh hỏi nhà chung cư cao tầng cần phải xây dựng bao nhiêu lối thoát nạn? Tiêu chuẩn về lối thoát nạn và thang máy trong nhà chung cư cao tầng được quy định như thế nào?

  1. Chung cư cao tầng phải có bao nhiêu lối thoát nạn?

  Tại mục 8 TCVN 6160:1996 về phòng cháy chữa cháy - nhà cao tầng - yêu cầu thiết kế có quy định về tiêu chuẩn lối thoạt nạn nhà cao tầng như sau:

  - Trong nhà cao tầng phải có ít nhất 2 lối thoát nạn để bảo đảm cho người thoát nạn an toàn khi có cháy, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chữa cháy hoạt động.

  - Trong nhà cao tầng có diện tích mỗi tầng lớn hơn 300 m2 thì hành lang chung hoặc lối đi phải có ít nhất hai lối thoát ra hai cầu thang thoát nạn. Cho phép thiết kế một cầu thang thoát nạn ở một phía, còn phía kia phải thiết kế ban công nối với thang thoát nạn bên ngoài nếu diện tích mỗi tầng nhỏ hơn 300 m2.

  Chú thích: Ban công nối với thang thoát nạn bên ngoài phải chứa đủ số người được tính trong các phòng trên tầng đó.

  - Lối thoát nạn được coi là an toàn khi bảo đảm một trong các điều kiện sau :

  + Đi từ các phòng ở tầng l trực tiếp ra ngoài hay qua tiền sảnh ra ngoài;

  + Đi từ các phòng bất kì ở tầng nào đó (trừ tầng l) ra hành lang có lối ra;

  ++ Cầu thang an toàn hay hành lang an toàn từ đó có lối đi ra khỏi nhà;

  ++ Cầu thang ngoài nhà, hành lang ngoài nhà, có lối đi ra khỏi nhà.

  + Đi từ các phòng bất kì vào phòng bên cạnh ở cùng tầng (trừ tầng 1) từ đó có lối thoát như chỉ dẫn ở phần a và b.

  - Cầu thang an toàn và hành lang an toàn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

  + Kết cấu chịu lực và kết cấu bao che phải có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 60 phút;

  + Cửa ngăn cháy phải tự động đóng và được làm bằng vật liệu không cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 45 phút.

  + Có thông gió điều áp và không bị tụ khói ở buồng thang;

  + Có đèn chiếu sáng sự cố;

  + Thang phải thông thoáng từ mặt đất lên các tầng và có lối lên mái.

  - Khoảng cách xa nhất cho phép tính từ cửa đi của phòng xa nhất đến lối thoát gần nhất (không kể phòng vệ sinh, nhà tắm) không được lớn hơn:

  + 50 m đối với phòng giữa hai thang hay hai lối ra ngoài, 25 m đối với phòng chỉ có một thang hay một lối ra ngoài của nhà phụ trợ;

  + 40 m đối với phòng giữa hai thang hay hai lối ra ngoài, 25m đối với phòng chỉ có một thang hay một lối ra ngoài của nhà công cộng, nhà ở tập thể hay căn hộ.

  - Chiều rộng tổng cộng của cửa, lối thoát nạn, hành lang hay vế thang được tính:1m cho 100 người. Nhưng không được nhỏ hơn :

  + 0,8 m cho cửa đi;

  + 1 m cho lối đi;

  + 1,4 m cho hành lang;

  + 1,05 m cho vế thang.

  - Chiều cao cửa đi, lối đi trên đường thoát nạn phải bảo đảm không thấp hơn 2m; đối với tầng hầm, tầng chân tường không thấp hơn l,9m; đối với tầng hầm mái không thấp hơn l,5 m.

  - Cho phép sử dụng thang chữa cháy làm lối thoát nạn thứ hai nhưng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

  + Có chiều rộng ít nhất 0,7 m;

  + Góc nghiêng lớn nhất so với mặt nằm ngang không lơn hơn 600;

  + Thang phải có tay vịn cao 0,8 m;

  - Số lượng bậc thang của mỗi vế thang không nhỏ hơn 3 và không lớn hơn 18 bậc. Không được dùng thang xoáy ốc hoặc bậc thang hình dẻ quạt làm thang thoát nạn. Góc nghiêng lớn nhất của thang là l:l,75.

  2. Bố trí thang máy trong nhà chung cư cao tầng thế nào cho đúng?

  Tại mục 9 TCVN 6160:1996 về phòng cháy chữa cháy - nhà cao tầng - yêu cầu thiết kế có quy định về tiêu chuẩn xây dựng thang máy trong nhà cao tầng như sau:

  - Nhà cao tầng thường được lắp thang máy hoạt động thường xuyên để phục vụ người ở và vận chuyển đồ dùng sinh hoạt.

  - Không cho phép bố trí các đường ống kĩ thuật trong giếng thang, buồng máy và buồng puly thang máy.

  - Trước khi vào thang máy phải có phòng đệm hoặc sảnh để tập kết người hoặc hàng hóa. Chiều rộng của diện tích ấy không được nhỏ hơn:

  + 1,2 m đối với thang chở người có tải trọng nâng 320 kg;

  + 1,4 m đối với thang chở người có tải trọng nâng 500 kg;

  + 1,6 m đối với thang chở người và hàng hoá có tải trọng nâng 500 kg khi chiều rộng lối vào thang máy bằng chiều rộng cửa thang;

  + 2,1m đối với thang chở người và hàng hoá có tải trọng nâng 500 kg khi chiều rộng lối vào nhỏ hơn chiều rộng cửa thang.

  - ở tầng l và tầng chân tường được bố trí phòng hướng dẫn điều khiển thang máy và các thiết bị kĩ thuật khác với diện tích không lớn hơn 10m2 cho một nhà và không lớn hơn 20m2 cho một nhóm nhà.

  - Thang máy không được dùng làm thang thoát nạn khi có cháy.

  Như vậy, trong nhà cao tầng phải có ít nhất 2 lối thoát nạn để bảo đảm cho người thoát nạn an toàn khi có cháy, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chữa cháy hoạt động.

   

   
  255 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận