Nguyên tắc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu

Chủ đề   RSS   
 • #294718 01/11/2013

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4353 lần


  Nguyên tắc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu

  Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội vừa ban hành thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về Hợp đồng lao động. Theo đó, nguyên tắc xử lý HĐLĐ vô hiệu được thực hiện như sau:

  1/ Hợp đồng vô hiệu từng phần

  Hợp đồng vô hiệu từng phần có tiền lương thấp hơn so với quy định của pháp luật về lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể thì hai bên thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung phần nội dung vô hiệu và NSDLĐ có trách nhiệm hoàn trả phần chênh lệch giữa tiền lương đã thỏa thuận với tiền lương trong HĐLĐ vô hiệu theo công thức sau:

  Mức hoàn trả chênh lệch = {Tiền lương theo tháng trong HĐLĐ sau khi 2 bên thỏa thuận – Tiền lương theo tháng trong HĐLĐ bị tuyên bố vô hiệu} x Số tháng làm việc thực tế của NLĐ tương ứng với mức tiền lương ghi trong HĐLĐ bị tuyên bố vô hiệu tính từ thời điểm HĐLĐ bị tuyên bố vô hiệu trở về trước (Số tháng tối đa là 12).

  2/ Hợp đồng vô hiệu toàn bộ

  Người ký kết HĐLĐ không thuộc các trường hợp sau thì HĐLĐ vô hiệu:

  Bên NSDLĐ:

  - Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều lệ doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hoặc được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

  - Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc người được người đứng đầu ủy quyền đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có sử dụng lao động theo làm việc theo chế độ HĐLĐ.

  - Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu ủy quyền đối với cơ quan, tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại diện của người nước ngoài hoặc quốc tế đóng tại Việt Nam.

  - Chủ hộ hoặc người đại diện hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng lao động.

  - Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

  Bên NLĐ:

  - NLĐ từ đủ 18 tuổi trở lên.

  - NLĐ từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi và có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của NLĐ.

  - Người đại diện theo pháp luật đối với người dưới 15 tuổi và có sự đồng ý của người dưới 15 tuổi.

  - NLĐ được nhóm NLĐ ủy quyền giao kết HĐLĐ bằng văn bản.

  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định HĐLĐ vô hiệu toàn bộ do người ký kết HĐLĐ không đúng thẩm quyền UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội hướng dẫn NSDLĐ và NLĐ ký lại HĐLĐ theo đúng thẩm quyền.

  Cập nhật bởi phamthanhhuu ngày 01/11/2013 10:11:20 SA
   
  9168 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận