Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu dự án đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ?

Chủ đề   RSS   
 • #600092 12/03/2023

  Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu dự án đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ?

  Tại Điều 30 Thông tư 01/2023/TT-BGTVT (có hiệu lực từ ngày 01/05/2023) có quy định về nguyên tắc xét duyệt trúng thầu trong đấu thầu dự án đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ như sau:
   
  Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu
   
  Nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
   
  1. Có hồ sơ dự thầu hợp lệ.
   
  2. Có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu.
   
  3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu.
   
  4. Có giá trị đề nghị trúng thầu bao gồm các thành phần đáp ứng yêu cầu sau:
   
  a) Có đề xuất tổng chi phí thực hiện dự án (M1) không thấp hơn (m1) được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu;
   
  b) Có đề xuất giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án (M2) không thấp hơn (m2) được xác định trong hồ sơ mời thầu;
   
  c) Có đề xuất giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền ngoài các nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành (M3) không thấp hơn giá sàn (m3) và cao nhất;
   
  d) Trường hợp có nhiều Nhà đầu tư có cùng giá trị (M3), xem xét lực chọn Nhà đầu tư có điểm kỹ thuật cao nhất;
   
  đ) Các nhà đầu tư có điểm kỹ thuật đạt yêu cầu, có (M3) không nhỏ hơn (m3) sẽ được xếp vào danh sách đàm phán theo thứ tự từ thấp xuống cao quy định tại Điều 32 của Thông tư này.
   
  Như vậy, nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện là:
  - Có hồ sơ dự thầu hợp lệ.
   
  - Có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu.
   
  - Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu.
   
  - Có giá trị đề nghị trúng thầu.
   
  62 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tathao123 vì bài viết hữu ích
  admin (27/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận