Nguyên tắc xác định quốc tịch có yếu tố nước ngoài cho con?

Chủ đề   RSS   
 • #610381 08/04/2024

  btrannguyen
  Top 500
  Lớp 4

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (354)
  Số điểm: 5559
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 86 lần


  Nguyên tắc xác định quốc tịch có yếu tố nước ngoài cho con?

  Theo quy định của pháp luật Việt Nam xác định quốc tịch của con có yếu tố nước ngoài như thế nào? Nếu con sinh ra có cha hoặc mẹ là người nước ngoài thì con sẽ theo quốc tịch ai? Bài viết sau đây sẽ giải đáp các thắc mắc trên.

  Nguyên tắc xác định quốc tịch có yếu tố nước ngoài cho con?

  Theo Điều 15 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định về quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là công dân Việt Nam như sau:

  Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.

  Vậy, dù trẻ em có sinh ra ở nước ngoài thì con vẫn có quốc tịch Việt Nam khi cha mẹ đều là công dân Việt Nam.

  Theo Điều 16  Luật Quốc tịch Việt Nam 2008  quy định quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam như sau:

  - Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch hoặc có mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam.

  - Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam.

  Vậy: 

  Nếu trẻ em sinh ra ở cả Việt Nam và nước ngoài sẽ có quốc tịch Việt Nam khi:

  + Cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, người kia không quốc tịch

  + Mẹ là công dân Việt Nam, không rõ cha.

  + Cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, người kia không rõ quốc tịch thì thỏa thuận bằng văn bản. Nếu không thoả thuận được mà trẻ sinh ra ở Việt Nam thì theo quốc tịch Việt Nam.

  Theo Điều 17 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là người không quốc tịch

  Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.

  Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có mẹ là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam, còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam.

  Vậy nếu sinh ra ở Việt Nam, có cha và mẹ hoặc mẹ (không rõ cha) đều ra người không quốc tịch nhưng thường trú tại Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam

  Theo Điều 18 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định quốc tịch của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam như sau:

  Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai thì có quốc tịch Việt Nam. Đồng thời, trẻ chưa đủ 15 tuổi không còn quốc tịch Việt Nam trong các trường hợp sau đây:

  - Tìm thấy cha mẹ mà cha mẹ chỉ có quốc tịch nước ngoài;

  - Chỉ tìm thấy cha hoặc mẹ mà người đó chỉ có quốc tịch nước ngoài.

  Khi nào được nhập quốc tịch Việt Nam?

  Để được nhập quốc tịch Việt Nam, phải đáp ứng các điều kiện theo Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 như sau:

  - Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

  + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

  + Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

  + Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

  + Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

  + Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

  - Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định trên nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

  + Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

  + Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

  + Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  - Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại không phải có các điều kiện như trên, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.

  - Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

  - Người xin nhập quốc tịch Việt Nam không được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

  - Chính phủ quy định cụ thể các điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam.

  Như vậy, khi đáp ứng các điều kiện trên và thực hiện các thủ tục theo quy định sẽ được nhập quốc tịch Việt Nam.

  Xem thêm: Công dân Việt Nam được mang tối đa bao nhiêu quốc tịch?

   
  252 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận